Universiteitsfonds Limburg

Wetenschap is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor ons en volgende generaties. Het Universiteitsfonds Limburg steunt de Universiteit Maastricht in haar streven om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren en te bevorderen en fungeert als ‘brug’ tussen de UM en de samenleving.

Nieuws

CoBes/CooSa subsidieaanvragen voor 2024 geopend!

Heb je een innovatief project of evenement waar je graag subsidie voor ontvangt? Dan is het Fonds wellicht de plek voor jou. (Wetenschappelijk) medewerkers aan de UM met een innovatief idee voor een onderwijs/onderzoeksproject of evenement, kunnen drie keer per jaar een aanvraag indienen bij de commissie CoBes (Commissie Wetenschappelijke Bestedingen). De deadlines voor 2024…

Jaarfondscampagne Voor Elkaar 23/24 is live!

De Jaarfondscampagne Voor Elkaar 23/24: Duurzame innovaties voor een betere maatschappij is live! Via deze bijzondere actie vraagt het Universiteitsfonds Limburg de brede UM-gemeenschap om een financiële bijdrage voor vier unieke projecten, waarbij de wens voor gelijke kansen en een gezonde toekomst als rode draad door de campagne loopt: • Vitaliteits- en beweegprogramma’s voor ouderen;…

Interview HersenStrijd Fonds: Pascalle Wetzels

Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van Pascalle Wetzels; het is iets dat haar al jaren veel energie en voldoening geeft. Sinds 2021 is ze betrokken bij het HersenStrijd Fonds. Toevallig kwam ze met het fonds in aanraking – tenminste… als je gelooft in toeval. ‘De schoonzoon van onze buurvrouw, die ik…

Awarenesscampagne ‘nalaten aan de wetenschap’

Wat als … wordt ontdekt hoe je koraal herstelt, Parkinson tot halt wordt geroepen of huisvesting voor de allerarmsten mogelijk wordt gemaakt? Het zijn de prikkelende vragen rondom de tweede, gezamenlijke campagne van de veertien Nederlandse universiteitsfondsen. Ditmaal rondom het thema: nalaten aan de wetenschap. Wetenschappelijk talent is onze hoop voor de toekomst. Want wat…

Study story: Aylin Güney

Afgelopen juli rondde de Frans-Turkse eerstegeneratiestudent Aylin Güney haar bachelor European Law af. Dankzij een Jo Ritzen Beurs kon Aylin naar het buitenland gaan om te studeren aan een universiteit die een rechtenstudie in een internationale omgeving aanbood. Nadat ze had deelgenomen aan een oriëntatiedag aan de UM, was ze vastbesloten haar droom waar te…

Voormalig voorzitter Van Voorst tot Voorst overleden

Op 6 november j.l. is oud-gouverneur van de provincie Limburg B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst overleden. Van 1993 – 2005 was hij vanuit zijn hoedanigheid als gouverneur voorzitter van het Fonds: een rol die hij met verve heeft vervuld. Van Voorst tot Voorst werd benoemd tot erelid. In de lange periode als voorzitter heeft…

Geslaagd matinee ‘Het Goede Leven’

Uiteenlopende lezingen, nieuwe ontmoetingen, opera en blaasmuziek, hapjes & drankjes, een proeverij, en dat allemaal voor het goede doel: het zondagmiddagmatinee op 5 november voor het Age@Minds Fonds van Sjacko Sobczak was een groot succes. In de prachtige Kloosterkapel Opveld kwamen circa 100 gasten bijeen voor een bijzondere middag. Met een gevarieerd muzikaal en inhoudelijk…

De meetfietsen van Bram Oosterbroek

We kampen met steeds hetere zomers door klimaatverandering en binnen Nederland heeft Maastricht één van de hoogste concentraties fijnere fijnstof. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze (mentale) gezondheid. De afgelopen tijd is onderzoeker Bram Oosterbroek, wiens project ‘Geef voor… een gezonde stad’ in 2021 onderdeel was van de Jaarfondscampagne, op zoek gegaan naar deze ongezonde…

Ruim €57.000 opgehaald voor Gelijke Kansen Programma

In 2022 kreeg het idee voor een Gelijke Kansen Programma definitief vorm. Het Fonds beoogt het thema kansengelijkheid in het onderwijs de komende jaren breder te omarmen. Samen met private partijen en het UM Diversity & Inclusivity Office maakt het programma maatschappelijke beurzen voor kansarme jongeren uit de regio mogelijk en ondersteunt het gelijkheidsprojecten binnen…

5 november: Matinee ‘Het Goede Leven’

In de monumentale kloosterkapel Opveld in Maastricht organiseert het Age@Minds Fonds op zondagmiddag 5 november een matinee met als thema ‘het goede leven’. Tijdens de middag trappen we de nieuwe campagne Draag bij aan een vitaal leven! feestelijk af. Ouderen met psychische klachten en (traumatische) stress hebben gemiddeld meer lichamelijke problemen dan ouderen zonder klachten:…

Interview Jessica Ruisch

Als arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker, staat Jessica Ruisch met één been in het werkveld en met het ander in de academische wereld. Een combinatie die haar goed bevalt en waar ze in beide rollen de vruchten van plukt. Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van het Age@Minds Fonds, waar haar onderzoek…

Het HersenStrijd Fonds bestaat 5 jaar!

Al vijf jaar lang zet MUMC+ neuroloog/intensivist Marcel Ariës zich in voor onderzoek naar ernstig actuut hersenletsel, samen met zijn team en enthousiaste vrijwilligers. Een prachtige mijlpaal waar we graag samen met onze partners en donateurs bij stilstaan. Benieuwd wat er de afgelopen 5 jaar allemaal is bereikt, wat de toekomstplannen zijn en welke acties…

Doneren

Wetenschap en onderwijs zijn onlosmakelijk verbonden met universiteiten, maar ook met vooruitgang en duurzame ontwikkelingen. Van de ontdekking van het DNA en de antibiotica tot de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselprobleem; wetenschap en onderwijs leveren de bouwstenen voor de betere wereld van morgen.

De Universiteit Maastricht behoort tot de beste universiteiten ter wereld en iedere dag werken onze wetenschappers, onderzoekers en studenten aan de verdere, duurzame ontwikkeling van onze maatschappij voor de generaties die komen.

Dit doen wij vóór u maar nog liever samen mét u. Met een donatie aan het Universiteitsfonds Limburg draagt u persoonlijk bij aan de bekostiging van baanbrekend onderzoek, maakt u het mogelijk om de beste wetenschappers naar Maastricht te halen en geeft u studenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond, de kans om te studeren. Uw donatie, hoe klein ook, maakt zo een groot verschil.

Aanvragen

fhml_batch_31052011_021-Print

Jonge wetenschappers

Het Fonds wil wetenschappelijk onderzoek bij de UM ondersteunen en richt zich voornamelijk op projecten met een positieve maatschappelijke impact en initiatieven die wetenschap en toekomstig ondernemerschap met elkaar verbinden.

umsciencemaster 33-Print

Wetenschappelijke projecten

Begint u aan een bijzonder onderzoeksproject? Staat u op het punt een bijzondere, blijvende relatie tussen de UM en buitenlandse zusterinstellingen te realiseren of organiseert u een congres? Het fonds kan u wellicht helpen uw ambitie te realiseren!

UM gebouwen tbv Universiteitsfonds Maastricht, Jonathan Vos Photography

Studentactiviteiten

Heb je een idee dat ten goede komt aan de studentengemeenschap van de Universiteit Maastricht? Het fonds steunt activiteiten die worden georganiseerd dóór studenten vóór studenten, die nieuw en of bijzonder en van blijvende betekenis zijn.

Gelijke Kansen Programma

Toegang tot onderwijs moet voor iedereen mogelijk zijn: de komende jaren beoogt het Fonds het thema kansengelijkheid in het onderwijs breder te omarmen. Studeren is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend en de kansenkloof lijkt door huidige crises alleen maar groter te worden. Een onderwijsdiploma bepaalt in grote mate de kansen op de arbeidsmarkt en heeft vaak effect op iemands gezondheid en huisvesting. Maar om te kunnen studeren lopen bepaalde jongeren tegen financiële en sociale barrières aan. Het nieuwe Gelijke Kansen Programma maakt maatschappelijke beurzen voor kansarme jongeren uit de regio mogelijk en ondersteunt het gelijkheidsprojecten binnen UM.

‘Wij werken wereldwijd aan een duurzame wereld. Hierin hebben we oog voor inclusiviteit en diversiteit, op onze werkvloer maar ook in de samenleving. Het steunen van het Gelijke Kansen Programma van het Fonds past goed in onze maatschappelijke focus om bij te dragen aan gelijke onderwijskansen voor jongeren.’ – Equans Zuid-Nederland | Burney Kreugel, algemeen directeur

Over het Fonds

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is ontstaan uit de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL). Zij stond aan de basis van de Universiteit Maastricht (UM), voorheen Rijksuniversiteit Limburg.

Het Universiteitsfonds Limburg heeft bijgedragen aan de uitbouw van de UM tot een uitstekend presterende, internationaal georiënteerde universiteit. Het fonds heeft nu en in de toekomst een onmisbare rol in de versterking van de UM en de ontplooiing van haar studenten, onderzoekers en docenten. Het fonds fungeert bovendien als een brug tussen de UM en de maatschappij.