Op 6 november j.l. is oud-gouverneur van de provincie Limburg B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst overleden. Van 1993 – 2005 was hij vanuit zijn hoedanigheid als gouverneur voorzitter van het Fonds: een rol die hij met verve heeft vervuld. Van Voorst tot Voorst werd benoemd tot erelid. In de lange periode als voorzitter heeft Van Voorst tot Voorst een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Fonds en de Universiteit Maastricht.

Wij wensen familie en dierbaren veel sterkte toe met dit grote verlies. Vandaag hangt de Limburgse vlag bij het Gouvernement aan de Maas halfstok als eerbetoon voor zijn vele verdiensten voor de provincie Limburg.