Nieuw Fonds op Naam: Atoms2Anatomy Fund

Het Atoms2Anatomy Fund ondersteunt de ontwikkeling van de onderzoeksgroep van dr. Sebastiaan Van Nuffel aan de Universiteit Maastricht. Het algemene doel van deze groep is de ontwikkeling en toepassing van beeldvormende massaspectrometrietechnieken in biowetenschappelijk onderzoek en een specifiek doel is de ontwikkeling van een meerschalige benadering om biologische modellen en klinische monsters van atomen tot…

Update: Queen of Hearts

Maar liefst 17.000 vrouwen per jaar krijgen te maken met serieuze complicaties tijdens de zwangerschap. Deze complicaties zijn gevaarlijk voor moeder en kind. Gelukkig loopt het meestal goed af, mits we er op tijd bij zijn. Eén op de drie vrouwen die zo’n gecompliceerde zwangerschap doormaakte, krijgt op lange termijn een hoge bloeddruk, hoog cholesterol…