Waardevol PhD-onderzoek naar hersenletsel

Eind april verdedigde Jeanette Tas haar proefschrift “Next Genetration Neuromonotoring Multimodality, Cerebral Autoregulation and a Refined Outcome in Severe Traumatic Brain Injury” en behaalde hiermee haar doctoraat. Als klinisch technoloog doet Jeanette onderzoek naar geïndividualiseerde behandelmethodes om het herstel van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel (THL) te verbeteren. Dit doet zij o.a. samen met neuroloog-intensivist…