Maastricht Platform for Community-Engaged Research Fonds

Het MPCER Fonds heeft als doel om een multidisciplinair platform (door) te ontwikkelen voor onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Centraal op het platform staat ‘community-engaged research’, oftewel onderzoek dat een oplossing zoekt voor maatschappelijke uitdagingen, waarbij de relevante gemeenschap zelf wordt betrokken.   Het platform van het MPCER Fonds draagt bij aan vier doelen. Allereerst…

Peter Elverding leerstoel

De focus van de Peter Elverding leerstoel ligt op het uitvoeren van onderzoek, het bijdragen aan educatieve programma’s, en samenwerken met beoefenaars op het gebied van duurzame bedrijven, zakelijke cultuur en lange termijnvisie.   In dat kader zullen verscheidene ‘beïnvloeders’ van lange termijnvisie en zakelijke besluitvorming worden onderzocht, zoals de rol van zakelijke regelgeving, zakelijke…

Knowledge Transfer Fonds

De stap naar deze bredere visie is ook academisch verankerd met de instelling van de leerstoel “Knowledge Transfer and University Venturing”. Het ligt in de verwachting dat derde partijen en ondernemingen aan dat streven willen bijdragen. Ook om die reden is besloten tot vestiging van een fonds op naam binnen het Universiteitsfonds Limburg, dat gericht…

Hooglerarenfonds

Het Hooglerarenfonds is een initiatief van hoogleraren aan de Universiteit Maastricht. Vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die aan hun ambt verbonden zijn, achten zij het gepast hun universiteit en de academische gemeenschap te steunen. En wel via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Het Hooglerarenfonds wordt door de hoogleraren gevoed met gelden die zij hebben ontvangen voor…

Fonds Wetenschapsbeoefening

Het Fonds Wetenschapsbeoefening stelt zich tot doel om de beoefening van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vanuit de Universiteit Maastricht te bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van het verlenen van financiële steun in de meest ruime zin van het woord. Hiertoe kent het fonds op naam in ieder geval de volgende bestedingsdoelen: a. bijzondere leerstoelen b.…

UCM Fonds

Het fonds wil daarnaast financiële steun geven aan activiteiten van UCM studenten die enerzijds passen binnen de doelstellingen van UCM maar waarvoor anderzijds geen reguliere financiële middelen beschikbaar zijn. Met name wordt hierbij gedacht aan reis- en verblijfkosten voor congresbezoek, publicatiekosten en onderzoekskosten. Tenslotte wil het UCM Fund middelen kunnen verstrekken aan studenten die in…

Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds

Het Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds is gevestigd op 17 januari 2013. Willem Albert Wagenaar (1941-2011) was een Nederlandse psycholoog en deskundige op het gebied van de menselijke herinnering. Hij was hoogleraar functieleer aan de Universiteit Leiden. Hij verwierf internationale bekendheid als getuige-deskundige in de rechtszaak tegen John Demjanjuk en in de Eper incestzaak. Hij…

A-KO Fonds

Adviescommissie Bestedingen vanuit het A-KO fonds voor het beoogde wetenschappelijk onderzoek zullen worden beoordeeld door een aan dit fonds verbonden commissie van deskundigen. De leden van de commissie zijn mw. prof. dr. S. Heeneman (voorzitter), dhr. W. Germeraad (secretaris), mw. dr. J. Sieben, mw. prof. dr. D. Jonkers en mw. drs. G. van Rooy.