Healing Heart Fonds

Eigenlijk zou Veltrop, net als een deel van zijn familie, al zijn overleden door een zeldzame hartaandoening. Dankzij een donorhart leeft hij echter nog steeds. Uit dankbaarheid voor dit ‘tweede leven’ werkt Veltrop met hart en ziel aan zijn missie: een definitieve oplossing voor hart- en vaatziekten. Inmiddels is hij erin geslaagd om bloedcellen te…

Age@Minds Fonds

Iedereen heeft recht op goede zorg voor psychische aandoeningen. Ook ouderen, ook als ze lijden aan dementie. Het Age@Minds Fonds heeft als doel om de zorg voor ouderen met psychische aandoeningen te verbeteren tot in de laatste levensfase. Daarbij is o.a. de herkenning en beïnvloeding van factoren die tijdens de levensloop van invloed zijn geweest…

Leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid

De leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs rond jongeren en gezonde voeding.   Het doel van de leerstoel, gevestigd op de Brightlands Campus Greenport in Venlo, is drieledig. Enerzijds verrichten de leerstoelhouders onderzoek, met als voornaamste hoofdvragen: waarom eten jongeren vaak ongezond, en wat is nodig om hen wél…

Excalibur Fonds

  Regeneratieve geneeskunde op het scherpst van de snede Het menselijk lichaam heeft een indrukwekkend vermogen tot zelfherstel. Soms schiet de reparatiecapaciteit echter tekort en heeft ons lichaam hulp nodig om schade te herstellen. Te denken valt aan zaken als kunsthartkleppen, tandimplantaten en vervangend botmateriaal om botbreuken te herstellen. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen…

SHE Fonds

  “Studenten in de programma’s van vandaag zijn de leiders van morgen in de gezondheidszorg in hun land.”   SHE De School of Health Professions Education (SHE) met haar drie pijlers onderzoek, onderwijs en valorisatie, heeft expertise in onderzoek en onderwijs in het brede gezondheidsdomein, met een maatschappelijke impact. SHE is waarschijnlijk de grootste en…

HersenStrijd Fonds

Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling  ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor zowel  patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te bevorderen. Het is zelfs zo dat…

Queen of Hearts fonds

Het Queen of Hearts fonds stelt zich tot doel om in 2025 enerzijds de kans op groeibeperking en zwangerschapsvergiftiging te hebben gehalveerd. Anderzijds wil het fonds de zwangerschap nadrukkelijk als vrouw specifieke biologische stresstest positioneren om daarmee op de langere termijn gezondheid, welbevinden en productiviteit van vrouwen te verzekeren en bewaren.

Van De Laar Fonds

Geschiedenis Het Van De Laar Fonds werd in 2015 gevestigd op basis van een donatie van 400.000 euro van de Stichting Dr. Ir. J.H.J. van de Laar voor Wetenschappelijk Biochemisch Onderzoek aan het Universiteitsfonds Limburg. Het was de laatste wens van Dr. Ir. Jikke Henriëtte Hermina van der Meer (geboren in Amsterdam in 1893 en…

M4I Fonds

Nanoscopie Het belangrijkste doel van de M4I-divisie Nanoscopie is meer inzicht te krijgen in de driedimensionale structuur van cellulaire proteïnen, en zo de weg te bereiden voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor ziekten als kanker en tuberculose. Een beter inzicht in de wijze waarop proteïnecomplexen met gezonde maar ook met zieke cellen omgaan, zal…

Mark Post Research Fonds

Een bijzonder en recent voorbeeld van tissue engineering is het onderzoek van Prof. Dr. Mark Post en zijn onderzoeksgroep aan Maastricht University in zake de kweek en de toekomstige productie van cultured beef. Prof. Post heeft op 15 november 2013, tijdens het World Technology Award gala in New York, de World Technology Award gewonnen, in…