Leerstoel Solberg-Verlinden

In juni 2020 is een nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit Maastricht ingericht, die concrete instrumenten gaat ontwikkelen en implementeren voor de beoordeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Deze bijzondere leerstoel wordt beheerd door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en zal gedurende ten minste 5 jaren worden gecoördineerd door professor Trudie Schils…

GRESB Research Fonds

Het GRESB Research Fonds werft middelen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid in de vastgoedsector (woningen, kantoorgebouwen en ander vastgoed in binnen- en buitenland). Daarbij is er vooral aandacht voor de financieel-economische implicaties van energiezuinigheid, gezondheid en klimaatrisico.   Zo co-financiert…

Mens Dier Duurzaamheid Fonds

Initiatiefnemer Prof. Dr. Pim Martens, hoogleraar Sustainable Development aan de Universiteit Maastricht en directeur van de Maastricht University Graduate School of Sustainability Science (ICIS) draagt wetenschappelijk onderzoek gericht op duurzame mens-dier relaties die zowel het welzijn van het dier als de mens ten goede komen hoog in het vaandel. Dankzij de oprichting van dit fonds…

Geert Hofstede Honorary Fonds

Geert Hofstede was hoogleraar Vergelijkende Cultuurstudies van Organisaties aan de Economische Faculteit van de Universiteit Maastricht (thans Maastricht University School of Business and Economics) van 1985 tot zijn emeritaat in 1993. In 1987 richtte hij de afstudeerrichting Internationaal Management op, de eerste van deze aard in Nederland. Hofstede geniet internationale bekendheid als pionier van cultuurvergelijkend onderzoek; zijn concept van “dimensies van cultuur” wordt wereldwijd gebruikt.