Het Alumni Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek bij de UM. Het fonds wil de komende jaren vooral bevorderen dat dit onderzoek zijn weg vindt naar de maatschappij en binnen afzienbare termijn leidt tot directe impact op onze samenleving. Het Alumni Fonds wordt beheerd door een commissie van donerende alumni. Deze commissie geeft nu de gelegenheid voorstellen voor projectsubsidies in te dienen.

 

Voorwaarden:

• het verzoek moet een heldere beschrijving bieden van de directe maatschappelijke impact van het onderzoek en op afzienbare termijn leiden tot toekomstig ondernemerschap; ondernemerschap gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek;
• aanvragen voor ondersteuning kunnen maximaal €10.000 bedragen;
• deadline: 15 september 2018
• korte projectomschrijving (maximaal 2 A4), onder bijvoegen van een begroting die duidelijk inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven, die voor de valorisatie noodzakelijk zijn (kosten voor personeel en reizen worden niet vergoed).
• De projectomschrijving dient ook een duidelijk voorgenomen tijdpad te laten zien.
• De subsidies betreffen garantiesubsidies. Het fonds geeft u de garantie dat u een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om dit tekort op te vangen, mits dat verwachte tekort in uw begroting inderdaad optreedt. Dat betekent dat alvorens de subsidie daadwerkelijk wordt verkregen, bij voltooiing van het project een schriftelijke verantwoording noodzakelijk is. Blijkt het tekort kleiner dan verwacht, dan krijgt u ook minder subsidie. Is het tekort groter dan verwacht, dan wordt niet meer uitbetaald dan vooraf is toegekend. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een voorschot toegekend worden.

Vraag nu aan!

Download het Aanvraagformulier Alumni Fonds 2018 en stuur je aanvraag uiterlijk 15 september 2018 naar info@ufl-swol.nl.