Aanvragen

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren.

In het kader van deze doelstellingen verstrekt het fonds subsidies voor zowel wetenschappelijke projecten als studentactiviteiten.

Wetenschappelijke projecten

Het Universiteitsfonds Limburg ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM. Het fonds wil bijdragen aan de internationale profilering en de internationale samenwerking van de UM. Het Fonds verleent daartoe subsidie.

Voor subsidie, toe te kennen door de commissie van bestedingen, komen uitsluitend medewerkers van de UM in aanmerking. Subsidie is verkrijgbaar wanneer een voorstel past in de hierboven omschreven doelstelling. De commissie heeft daarbij in het bijzonder oog voor een aantal aspecten waaraan aanvragers in hun aanvraag aandacht dienen te schenken. Zie daartoe in de hierna volgende informatie.

Subsidieaanvragen mogen maximaal € 10.000 bedragen. Aanvragen voor subsidie tussen € 7.000 en € 10.000 worden met een advies van de Commissie van Bestedingen doorgeleid naar het dagelijks bestuur van het Universiteitsfonds Limburg. Aanvragen tot € 7.000 worden rechtstreeks door de Commissie van Bestedingen afgehandeld.

Let op: momenteel ontwikkelen wij een nieuwe aanmeldingsprocedure en richtlijnen wat betreft de subsidies voor (wetenschappelijke) stafleden van de Universiteit Maastricht. Houd onze website in de gaten; we informeren u zodra we over meer informatie beschikken.

Studentenactiviteiten

Het Universiteitsfonds hecht grote waarde aan een bloeiende academische gemeenschap, als voorwaarde voor goede wetenschappelijke en educatieve prestaties en voor een goede naam van de Universiteit Maastricht in binnen- en buitenland. Het Universiteitsfonds gaat er van uit dat studenten en de georganiseerde inzet van studenten voor elkaar en voor hun universiteit, ruggengraat geven aan de academische gemeenschap van de Universiteit Maastricht.

Het fonds wil daarom activiteiten ondersteunen die worden georganiseerd door studenten voor studenten, die nieuw en of bijzonder zijn en van blijvende betekenis zijn voor de universitaire gemeenschap. Het gaat daarbij om activiteiten die de universitaire gemeenschapszin bevorderen. Ook bestaat oog voor de waarde van het officieel vertegenwoordigen van die Maastrichtse universitaire gemeenschap in het land of het buitenland, bij officiële nationale of internationale evenementen. Benieuwd naar welke projecten al eerder subsidie ontvingen? Klik hier.

Crowdfunding

Heb je een ambitieus wetenschappelijk of studentenproject in gedachten, maar ontbreekt (een deel van) de financiële middelen om het te realiseren? Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL biedt een innovatieve manier om het geld binnen te halen: crowdfunding. In dat kader heeft het fonds online platform UM Crowd gelanceerd. Voldoet het project aan onderstaande voorwaarden en is er interesse in crowdfunding, meld het project dan aan voor UM Crowd.

Wanneer is een project geschikt voor crowdfunding?
  • Het project heeft een concreet en/of tastbaar doel
  • Het project is ‘aaibaar’
  • Het project draagt bij aan de profilering van Maastricht University
  • Het project heeft een duidelijke urgentie
  • Het project heeft een haalbare deadline en realistisch streefbedrag (max. 50.000 euro)
  • Het project/de projecteigenaar heeft een eigen netwerk (crowd)
  • Het project heeft een duidelijke doelgroep
  • Het project moet ‘live’ gaan over ongeveer 2 à 3 maanden
  • Het projectteam heeft voldoende tijd beschikbaar om actief een crowdfundingproject uit te voeren