Aanvragen

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren.

In het kader van deze doelstellingen verstrekt het fonds subsidies voor zowel wetenschappelijke projecten als studentactiviteiten.

Wetenschappelijke projecten

Voor subsidie in aanmerking komen hoogleraren en onderzoekers van de UM

Subsidie vanuit het fonds is mogelijk als::

  1. Voorstellen bijdragen aan de internationale profilering van de UM;
  2. De commissie weegt in verband daarmee het belang van de UM en de door haar gestelde prioriteiten zwaarder dan het persoonlijk belang dat de aanvrager bij een project heeft;
  3. voorstellen bijdragen aan onderzoek- of onderwijsactiviteiten van de Universiteit (faculteit, School of vakgroep). Bij het indienen van een aanvraag lezen wij graag in een brief van de decaan of wetenschappelijk directeur van de School waarom het ingediende project een hoge prioriteit heeft. Een financiële bijdrage van de faculteit/School/vakgroep aan het project – niet zijnde de personele lasten – onderbouwt die prioritering in de ogen van de beoordelingscommissie;
  4. de reguliere middelen van de universiteit, voor een project ontoereikend zijn en het  fonds voor de aanvrager(s) financieel onhaalbaar geachte mogelijk kan maken.

Studentenactiviteiten

Het Universiteitsfonds hecht grote waarde aan een bloeiende academische gemeenschap, als voorwaarde voor goede wetenschappelijke en educatieve prestaties en voor een goede naam van de Universiteit Maastricht in binnen- en buitenland. Het Universiteitsfonds gaat er van uit dat studenten en de georganiseerde inzet van studenten voor elkaar en voor hun universiteit, ruggengraat geven aan de academische gemeenschap van de Universiteit Maastricht.

Het fonds wil daarom activiteiten ondersteunen die worden georganiseerd door studenten voor studenten, die nieuw en of bijzonder zijn en van blijvende betekenis zijn voor de universitaire gemeenschap. Het gaat daarbij om activiteiten die de universitaire gemeenschapszin bevorderen. Ook bestaat oog voor de waarde van het officieel vertegenwoordigen van die Maastrichtse universitaire gemeenschap in het land of het buitenland, bij officiële nationale of internationale evenementen. Benieuwd naar welke projecten al eerder subsidie ontvingen? Klik hier.