Aanvragen

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren.

In het kader van deze doelstellingen verstrekt het fonds subsidies voor zowel wetenschappelijke projecten als studentactiviteiten.

Wetenschappelijke projecten

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL (UFL) richt zich in haar activiteiten op het versterken van de relatie tussen de UM en de samenleving en het ondersteunen van maatschappelijk gerichte projecten. In dat kader verleent het UFL jaarlijks subsidies aan UM-medewerkers voor onderzoeks- en onderwijsprojecten en de organisatie van evenementen.

Een apart ingestelde commissie, de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen, beoordeelt 3 keer per jaar de ingediende voorstellen op basis van vooropgestelde criteria. De commissie bestaat uit o.a. facultaire vertegenwoordigers.

Studentenactiviteiten

Goede initiatieven van studenten voor studenten, die willen we bij het Universiteitsfonds Limburg/SWOL (UFL) graag belonen. Ze dragen immers bij aan een bloeiende universitaire gemeenschap. Daarom verstrekt het UFL jaarlijks subsidies die specifiek zijn bedoeld voor activiteiten van UM-studenten.

Een apart ingestelde commissie, de Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten, beoordeelt 4 keer per jaar de ingediende voorstellen op basis van vooropgestelde criteria. De commissie bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van Onafhankelijk Maastricht, de Universiteitsraad, MUSST, International Students, het Studenten Service Centrum en diverse (culturele) studentenverengingen.

Crowdfunding

Heb je een ambitieus wetenschappelijk of studentenproject in gedachten, maar ontbreekt (een deel van) de financiële middelen om het te realiseren? Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL biedt een innovatieve manier om het geld binnen te halen: crowdfunding. In dat kader heeft het fonds online platform UM Crowd gelanceerd. Voldoet het project aan onderstaande voorwaarden en is er interesse in crowdfunding, meld het project dan aan voor UM Crowd.

Wanneer is een project geschikt voor crowdfunding?
  • Het project heeft een concreet en/of tastbaar doel
  • Het project is ‘aaibaar’
  • Het project draagt bij aan de profilering van Maastricht University
  • Het project heeft een duidelijke urgentie
  • Het project heeft een haalbare deadline en realistisch streefbedrag (max. 50.000 euro)
  • Het project/de projecteigenaar heeft een eigen netwerk (crowd)
  • Het project heeft een duidelijke doelgroep
  • Het project moet ‘live’ gaan over ongeveer 2 à 3 maanden
  • Het projectteam heeft voldoende tijd beschikbaar om actief een crowdfundingproject uit te voeren