Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Op deze pagina lees je waarvoor je subsidie kunt aanvragen en wanneer/hoe je dat kunt doen.

 

Wie kan er subsidie aanvragen?

Alle studenten aan de UM.

 

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Voor activiteiten die:

 • worden georganiseerd voor en door studenten.
 • nieuw en/of bijzonder zijn.
 • van blijvende betekenis zijn voor de universitaire gemeenschap.
 • de universitaire gemeenschapszin bevorderen.
 • de UM officieel vertegenwoordigen in binnen- of buitenland. Dat kan bijvoorbeeld ook bij nationale of internationale (sport-)evenementen of kampioenschappen.

 

Wanneer komt je aanvraag in aanmerking voor subsidie?

Belangrijk: check vooraf of je project in aanmerking komt voor subsidie!

Bekijk het overzicht van vereisten en uitgesloten activiteiten.

 

Wat moet je verder weten?
 • De toezeggingen van het UFL zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het UFL heeft toegezegd, er niet meer wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.
 • Het UFL steunt de opstart van nieuwe activiteiten alleen tijdens de eerste 2 jaar (maximaal 2 subsidies per activiteit).

 

Wanneer is de deadline voor subsidieaanvragen?

De laatste deadline voor 2022 is:

 • 4e ronde: deadline subsidieaanvraag 25 november 2022

De deadlines voor 2023 zijn:

 • 1e ronde: deadline subsidieaanvraag 17 februari 2023
 • 2e ronde: deadline subsidieaanvraag 19 mei 2023
 • 3e ronde: deadline subsidieaanvraag 15 september 2023
 • 4e ronde: deadline subsidieaanvraag 24 november 2023

 

Hoe kun je subsidie aanvragen?

Gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag studentenactiviteiten’, zie hieronder.

 

Email je aanvraag naar info@ufl-swol.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Let op: inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. In dit geval kan de volledige c.q. gecorrigeerde aanvraag opnieuw aan de commissie voorgelegd worden in een volgende vergaderronde.

 

Wanneer krijg je bericht?

Binnen een week na de vergadering van de Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten krijg je schriftelijk bericht over de uitslag. De vergaderdata in 2023 zijn 2 maart, 8 juni, 5 oktober en 14 december.

Subsidie aanvragen

Aanvraagformulier Studenten Activiteiten CooSa – 2022

Aanvraagformulier Student Activiteiten CooSa – 2023

Let op: heeft u het formulier gedownload, maar is het een verouderde versie uit voorgaande jaren? Probeer dan cache & cookies te wissen in uw web browser. Blijft u problemen ondervinden, neem dan contact op via info@ufl-swol.nl.