Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Aan welke voorwaarden moet de activiteit voldoen?

  • De activiteit moet nieuw of bijzonder zijn (dus geen subsidie voor al eerdere bestaande activiteiten).
  • De activiteit moet discipline-, faculteit-, studievereniging- overstijgend zijn.
  • De activiteit moet ten goede komen aan een groep UM studenten van substantiële omvang.
  • De activiteit moet een blijvende versterking zijn van de academische gemeenschap van de UM en verbondenheid tussen UM studenten onderling of tussen studenten en de universiteit. De opstart van een dergelijke activiteit wordt gedurende maximaal twee jaar gesteund.
  • Onder activiteit kan ook verstaan worden deelname namens de UM aan officiële nationale of internationale (sport) evenementen of kampioenschappen (Nederlandse of Europese kampioenschappen).
  • De organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit moeten een eigen financiële bijdrage leveren en/of over andere subsidie- of sponsorbronnen beschikken. Het Universiteitsfonds stelt het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders gelden te verwerven.

Subsidie is niet mogelijk als:

  • de activiteit studiepunten oplevert voor de deelnemers.
  • de activiteit reguliere exploitatiekosten en reguliere (jaarlijkse) activiteiten van studie- of studentenverenigingen betreft.
  • het verzoek na begin/ afloop van de activiteit achteraf een wordt gedaan.

Subsidie is garantiesubsidie
De subsidies betreffen garantiesubsidies. Het fonds geeft je de garantie dat je een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om dit tekort op te vangen, mits dat verwachte tekort in je begroting inderdaad optreedt. Dat betekent dat alvorens het subsidie daadwerkelijk wordt verkregen, na afloop van de activiteit een schriftelijke verantwoording noodzakelijk is. Blijkt het tekort kleiner dan verwacht, dan krijg je ook minder subsidie. Is het tekort groter dan verwacht, dan krijg je niet meer dan vooraf is toegekend.

Wanneer is de volgende deadline?
Subsidieaanvragen dienen tenminste twee maanden voor de aanvang van de activiteit bij het secretariaat van de Commissie van Ondersteuning van Studentactiviteiten te worden ingediend. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de commissie behandeld.

Deadlines Commissie Ondersteuning van Studentenactiviteiten 2021

Deadline 1e ronde 2021: vrijdag 26 februari 2021 (activiteit vindt plaats na 1 mei 2021)
Deadline 2e ronde 2021: vrijdag 21 mei 2021 (activiteit vindt plaats na 1 juli 2021)
Deadline 3e ronde 2021: vrijdag 17 september 2021 (activiteit vindt plaats na 1 november 2021)
Deadline 4e ronde 2021: vrijdag 19 november 2021 (activiteit vindt plaats na 1 januari 2022)

 

Vraag nu subisidie aan!

Download het aanvraagformulier hier en stuur het ingevulde formulier en de eventuele bijlages voor de deadline naar info@ufl-swol.nl

Iedereen die een aanvraag heeft ingediend ontvangt binnen een week na de eerstvolgende besluitvormende vergadering een brief/e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning, of de redenen waarom de aanvraag is aangehouden of afgewezen.