Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Op deze pagina lees je waarvoor je subsidie kunt aanvragen en wanneer/hoe je dat kunt doen.

 

Wie kan er subsidie aanvragen?

Alle studenten aan de UM.

 

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Voor activiteiten die:

 • worden georganiseerd voor en door studenten.
 • nieuw en/of bijzonder zijn.
 • van blijvende betekenis zijn voor de universitaire gemeenschap.
 • de universitaire gemeenschapszin bevorderen.
 • de UM officieel vertegenwoordigen in binnen- of buitenland. Dat kan bijvoorbeeld ook bij nationale of internationale (sport-)evenementen of kampioenschappen/congressen waaraan een wetenschappelijk element gekoppeld is.

 

Wanneer komt je aanvraag in aanmerking voor subsidie?

Belangrijk: check vooraf of je project in aanmerking komt voor subsidie!

Bekijk het overzicht van vereisten en uitgesloten activiteiten.

 

Wat moet je verder weten?
 • De toezeggingen van het UFL zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het UFL heeft toegezegd, er niet meer wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.
 • Het UFL steunt de opstart van nieuwe activiteiten in principe maar één keer. Soms wordt er een uitzondering gemaakt naar twee keer, in de eerste 2 jaar.
 • De subsidie wordt pas na afloop van het event uitgekeerd, mits aan alle financiële voorwaarden is voldaan:
  – Alle uitgaven en inkomsten moeten worden verantwoord in één spreadheet.
  – Alle uitgaven moeten worden aangetoond met kopieën van kassabonnen en/of facturen (bijv. van de bloemist) in één PDF-bestand. Facturen mogen niet op naam staan van de aanvrager.
  – Uitbetaling kan alleen op een privé IBAN-rekeningnummer of UM budgetnummer. Een ZZP-bankrekeningnummer is niet toegestaan.
  – Artiesten (bijv. muzikanten) en professionele sporters dienen een zogenaamde ‘opting-out overeenkomst’ in te dienen, voorzien van een kopie ID. Deze verplichting ligt bij de ‘inhuurder’, dat wil zeggen de aanvrager van de activiteit.

 

Wanneer is de deadline voor subsidieaanvragen?

De deadlines voor 2023 zijn:

 • 1e ronde: deadline subsidieaanvraag 17 februari 2023
 • 2e ronde: deadline subsidieaanvraag 19 mei 2023
 • 3e ronde: deadline subsidieaanvraag 15 september 2023
 • 4e ronde: deadline subsidieaanvraag 24 november 2023

 

De deadlines voor 2024 zijn:

 • 1e ronde: deadline subsidieaanvraag 16 februari 2024
 • 2e ronde: deadline subsidieaanvraag 17 mei 2024
 • 3e ronde: deadline subsidieaanvraag 20 september 2024
 • 4e ronde: deadline subsidieaanvraag 22 november 2024

 

Hoe kun je subsidie aanvragen?

Gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag studentenactiviteiten’, zie hieronder.

 

Email je aanvraag naar info@ufl-swol.nl. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.

Let op: inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen (bijv. aanvragen zonder begroting met kosten en opbrengsten) en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. In dit geval kan de volledige c.q. gecorrigeerde aanvraag opnieuw aan de commissie voorgelegd worden in een volgende vergaderronde.

 

Wanneer krijg je bericht?

Binnen 1 week na de vergadering van de Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten (CooSa) krijg je schriftelijk bericht over de uitslag. De vergaderdata in 2023 zijn 2 maart, 8 juni, 5 oktober en 14 december. De vergaderdata in 2024 zijn: 7 maart, 6 juni, 10 oktober en 12 december.

Subsidie aanvragen

Aanvraagformulier Student Activiteiten CooSa 2023

Aanvraagformulier Student Activiteiten CooSa 2024

Let op: heb je het formulier gedownload, maar is het een verouderde versie uit voorgaande jaren? Probeer dan cache & cookies te wissen in de web browser. Blijf je problemen ondervinden, neem dan contact op via info@ufl-swol.nl.