Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Aan welke voorwaarden moet de activiteit voldoen?

 •     De activiteit moet nieuw of bijzonder zijn
 •     De activiteit moet discipline-, facultair-, studieverenigingoverstijgend zijn
 •     De activiteit moet een blijvende versterking zijn van de academische gemeenschap van de UM en verbondenheid tussen UM studenten onderling of tussen studenten en de universiteit. De opstart van een dergelijke activiteit wordt gedurende maximaal twee jaar gesteund.
 •    De activiteit moet ten goede komen aan een groep UM studenten van substantiële omvang.
 •     De organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit moeten een eigen financiële bijdrage leveren en/of over andere subsidie- of sponsorbronnen beschikken. Het Universiteitsfonds stelt het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders gelden te verwerven.
  Subsidie is niet mogelijk als:
 •     de activiteit studiepunten oplevert voor de deelnemers;
 •     de activiteit reguliere exploitatiekosten en reguliere (jaarlijkse) activiteiten van studie- of studentenverenigingen betreft;
 •     het verzoek steun ten behoeve van de ontwikkeling van elektronische media (bijvoorbeeld websites, app. enz.) betreft;
 •     het verzoek na begin/ afloop van de activiteit achterafeen wordt gedaan.

Subsidie is garantiesubsidie
De subsidies betreffen garantiesubsidies. Het fonds geeft je de garantie dat je een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om dit tekort op te vangen, mits dat verwachte tekort in je begroting inderdaad optreedt. Dat betekent dat alvorens het subsidie daadwerkelijk wordt verkregen, na afloop van de activiteit een schriftelijke verantwoording noodzakelijk is. Blijkt het tekort kleiner dan verwacht, dan krijg je ook minder subsidie. Is het tekort groter dan verwacht, dan krijg je niet meer dan vooraf is toegekend.

Wanneer is de volgende deadline?
Subsidieaanvragen dienen tenminste twee maanden voor de aanvang van de activiteit bij het secretariaat van de Commissie van Bestedingen te worden ingediend. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de commissie behandeld.

Deadlines Commissie van Student Activiteiten 2017
1e ronde 2017
Deadline voor indiening 10 maart 2017 (Activiteit/project vindt plaats na 1 mei 2017)
2e ronde 2017
Deadline voor indiening 26 mei 2017 (Activiteit/project vindt plaats na 1 juli 2017)
3e ronde 2017
Deadline voor indiening 22 september 2017 (Activiteit/project vindt plaats na 1 november 2017)
4e ronde 2017
Deadline voor indiening 17 november 2017 (Activiteit/project vindt plaats na 1 januari 2018)

Vraag nu subisidie aan!

Download het Aanvraagformulier Student activiteiten 2017 hier en stuur het ingevulde formulier en de eventuele bijlages voor de deadline naar info@ufl-swol.nl

Iedereen die een aanvraag heeft ingediend ontvangt binnen een week na de eerstvolgende besluitvormende vergadering een brief/e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning, of de redenen waarom de aanvraag is aangehouden of afgewezen.