Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Op deze pagina leest u waarvoor u subsidie kunt aanvragen en wanneer/hoe u dat kunt doen.

 

Wie kan er subsidie aanvragen?

Alle (wetenschappelijke) medewerkers van de UM.

 

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
 • Voor de financiering van onderwijs- en onderzoeksprojecten.
 • Voor de organisatie van congressen en workshops die een wetenschappelijk doel hebben en/of de maatschappelijke relevantie van het desbetreffende vakgebied tot uitdrukking brengen.

 

Wanneer komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie?

Belangrijk: check vooraf of uw project in aanmerking komt voor subsidie!

 

Wat moet u weten?
 • De toezeggingen van het UFL zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het UFL heeft toegezegd, er niet meer wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.
 • Voor wetenschappelijke projecten geldt: iedere ronde is circa € 42.500 beschikbaar met een maximum van € 7.500 per aanvraag.
 • Voor evenementen geldt: iedere ronde is € 12.500 beschikbaar met een maximum van € 2.500 per event.
 • We verwachten dat alle begunstigden zich houden aan de principes van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

 

Wanneer is de deadline voor subsidieaanvragen?

De eerstvolgende deadlines zijn:

 • 1e ronde: deadline subsidieaanvraag 9 februari 2024.
 • 2e ronde: deadline subsidieaanvraag 24 mei 2024
 • 3e ronde: deadline subsidieaanvraag 20 september 2024

 

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
 • Voor wetenschappelijke projecten: gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag wetenschappelijk project’, zie hieronder.
 • Voor evenementen: gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag event’, zie hieronder.

 

Email uw aanvraag naar info@ufl-swol.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Let op: inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. In dit geval kan de volledige c.q. gecorrigeerde aanvraag opnieuw aan de commissie voorgelegd worden in een volgende vergaderronde.

 

Wanneer krijgt u bericht?

Binnen een week na de vergadering van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag. De vergaderdata 2024 zijn dinsdag 5 maart, dinsdag 18 juni en dinsdag 15 oktober.

Vraag nu subsidie aan!

Application Research-Education Project 2024 (Engels)

Application Event 2024

Let op: Aanvraagformulier is enkel in Engels beschikbaar en zien we graag als zodanig ingevuld. Heb je het formulier gedownload, maar is het een verouderde versie uit voorgaande jaren? Probeer dan cache & cookies te wissen in de web browser. Blijf je problemen ondervinden, neem dan contact op via info@ufl-swol.nl.