Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Op deze pagina leest u waarvoor u subsidie kunt aanvragen en wanneer/hoe u dat kunt doen.

 

Wie kan er subsidie aanvragen?

Alle (wetenschappelijke) medewerkers van de UM.

 

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
  • Voor de financiering van onderwijs- en onderzoeksprojecten.
  • Voor de organisatie van congressen en workshops die een wetenschappelijk doel hebben en/of de maatschappelijke relevantie van het desbetreffende vakgebied tot uitdrukking brengen.

 

Wanneer komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie?

Belangrijk: check vooraf of uw project in aanmerking komt voor subsidie!

 

Wat moet u weten?
  • De toezeggingen van het UFL zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het UFL heeft toegezegd, er niet meer wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.
  • Voor wetenschappelijke projecten geldt: iedere ronde is circa € 35.000 beschikbaar met een maximum van € 7.500 per aanvraag.
  • Voor evenementen geldt: iedere ronde is € 10.000 beschikbaar met een maximum van € 2.500 per event.

 

Wanneer is de deadline voor subsidieaanvragen?

De eerstvolgende deadlines zijn:

  • 1e ronde: deadline subsidieaanvraag 11 februari 2022.
  • 2e ronde: deadline subsidieaanvraag 20 mei 2022.
  • 3e ronde: deadline subsidieaanvraag 23 september 2022.

 

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
  • Voor wetenschappelijke projecten: gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag wetenschappelijk project’, zie hieronder.
  • Voor evenementen: gebruik het formulier ‘subsidieaanvraag event’, zie hieronder.

 

Email uw aanvraag naar info@ufl-swol.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Let op: inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. In dit geval kan de volledige c.q. gecorrigeerde aanvraag opnieuw aan de commissie voorgelegd worden in een volgende vergaderronde.

 

Wanneer krijgt u bericht?

Binnen een week na de vergadering van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag. De vergaderdata 2022 zijn dinsdag 8 maart; dinsdag 14 juni en dinsdag 11 oktober.

Vraag nu subsidie aan!