Op zaterdagmiddag 29 september worden kunstwerken van Zuid-Nederlandse kunstenaars geveild. De opbrengsten van de veiling, die plaatsvindt in het Leopoldskerkje in Meerssen, komen geheel ten goede aan onderzoek om schade van hersentrauma’s zoveel te beperken of zelfs te voorkomen. Een mooie gelegenheid om een uniek kunstwerk te kopen en tegelijkertijd dit goede doel te steunen. U bent in ieder geval van harte welkom!

Eind 2017 richtte Marcel Aries, neuroloog-intensivist in het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het HersenStrijd fonds op. Het doel van dit fonds is om baanbrekend onderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor patiënten met ernstig hersenletsel te financieren. Voor de patiëntengroep, bestaande uit slachtoffers van verkeersongevallen, atleten en ouderen bestond er voordien geen fonds. Door het hersenletsel zelf zijn de slachtoffers vaak niet in staat om meer aandacht voor dergelijk onderzoek te vragen en familieleden ontbreekt door de zware zorgtaak vaak simpelweg de tijd. Hulp vanuit dit fonds is dus hard nodig!

Maar liefst 22 kunstenaars, waaronder Caius Spronken, Marijke Stultiens-Thunissen en Ariane Tonino stellen hun werken ter beschikking voor de veiling. Op de website www.hersenstrijd.org vindt u een overzicht schilderijen en beelden die onder de hamer van Jacques Giesen komen.