Doneren

Uw donatie, hoe klein ook, maakt een groot verschil

Wetenschap en onderwijs zijn onlosmakelijk verbonden met universiteiten, maar ook met vooruitgang en duurzame ontwikkelingen. Van de ontdekking van het DNA en de antibiotica tot de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselprobleem; wetenschap en onderwijs leveren de bouwstenen voor de betere wereld van morgen.

De Universiteit Maastricht behoort tot de beste universiteiten ter wereld en iedere dag werken onze wetenschappers, onderzoekers en studenten aan de verdere, duurzame ontwikkeling van onze maatschappij voor de generaties die komen. Dit doen wij vóór u maar nog liever samen mét u. Met een donatie aan het Universiteitsfonds Limburg draagt u persoonlijk bij aan de bekostiging van baanbrekend onderzoek aan de  Universiteit Maastricht, maakt u het mogelijk om de beste wetenschappers naar Maastricht te halen en geeft u studenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond, de kans om te studeren. Uw donatie, hoe klein ook, maakt zo een groot verschil.

Geef om wetenschap

Met uw donatie aan het Universiteitsfonds Limburg laat u talent tot bloei komen en draagt u bij aan de zoektocht naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Alumni en particulieren

Bewaart u warme herinneringen aan of heeft u goede ervaringen met de Universiteit Maastricht? Bent u geïnteresseerd in specifiek onderzoek of wilt u investeren in het internationale karakter van de universiteit? Uw betrokkenheid is ons heel veel waard. Als donateur van het Universiteitsfonds Limburg helpt u de universiteit om een succesvol wetenschappelijk instituut te blijven. Met uw bijdrage, groot of klein, helpt u talentvolle studenten hun ambities te verwezenlijken, maakt u bijzondere voorzieningen voor onderwijs en onderzoek mogelijk en draagt u bij aan het behoud van academisch erfgoed in Maastricht.

UM Opening academisch Jaar 2015 27 HH-Print

Fonds op Naam

Voor diegene die een grote gift overweegt en specifieke wensen heeft bij de besteding hiervan, kan een fonds op naam worden opgericht. U kunt een Fonds op Naam ook heel persoonlijk maken en inzetten als eerbetoon aan iemand die u dierbaar is of was.

Meer over Fondsen op Naam

Young businesswoman sitting and smiling while talking to her colleagues during a seminar

Schenken

Door een schenking aan het Universiteitsfonds Limburg draagt u persoonlijk bij aan de betere wereld van morgen. Met uw donatie kunnen wij baanbrekend onderzoek bekostigen, maakt u het mogelijk om de beste wetenschappers naar Maastricht te halen en geeft u studenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond, de kans om te studeren.

Meer over schenken

studentvideo

Een terugblik

Voor alumni van Universiteit Maastricht zal Maastricht altijd als een thuis blijven voelen, wat je ook gaat doen en waar je ook naar toe gaat. Door de Alumni Community blijf je betrokken bij je oude universiteit, houd je het contact met studiegenoten en vergroot je je professionele netwerk.

Child is kissing a cat

Nalaten

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat u ook na uw dood van betekenis kunt zijn voor anderen? Door het opnemen van een goed doel in uw testament heeft u namelijk de mogelijkheid om (een deel van) uw nalatenschap belastingvrij te schenken. Zo kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan een betere wereld of zorgen dat er wordt doorgewerkt aan één van uw idealen.

Meer over nalaten

Bedrijven en instellingen

Het Universiteitsfonds Limburg is de brug tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Met het oog op (inter)nationale kennisvalorisatie en investering in de (eur)regionale (kennis)economie is betrokkenheid van beide partijen een must. Veel bedrijven hebben het belang van deze verbinding al onderschreven door onderzoekers en studenten financieel te ondersteunen. Het Universiteitsfonds Limburg is voortdurend op zoek naar nieuwe partners die zich willen verbinden aan de Universiteit Maastricht en biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

UM gebouwen tbv Universiteitsfonds Maastricht, Jonathan Vos Photography

Partner Progamma

Speciaal voor uw bedrijf hebben wij een samenwerkingsverband samengesteld, waarmee u zich voor minstens 2 jaar verbindt aan de Universiteit Maastricht. Zo toont u betrokkenheid bij de universiteit en de regio, maar profiteert u ook van alle kennis, talent en netwerken die de UM in huis heeft.

Meer over Partner Programma

D3S_1281 Maastricht University Diner 4-2014

Samenwerking

Mist u de expertise of simpelweg de tijd om bepaald onderzoek te verrichten dat voor de ontwikkeling van uw bedrijf absolute noodzaak is? De Universiteit Maastricht is in dat geval misschien wel een hele goede partner.

Meer over samenwerking

um-swol-8675

Beurzen

Toegang tot goed onderwijs is belangrijker dan ooit. De Universiteit Maastricht wil daarom alle talentvolle studenten met beperkte financiële middelen, ongeacht hun nationaliteit of achtergrond, de mogelijkheid bieden om te studeren. Onze studiebeurzen veranderen levens. Draagt u hier ook aan bij?

Meer over studiebeurzen

Stichtingen en fondsen

Nederland is een fondsenland bij uitstek en de rol van fondsen wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het Universiteitsfonds Limburg werkt al sinds jaar en dag samen met een breed scala aan Nederlandse en Europese fondsen en stichtingen. Samen werken wij aan de realisatie van onze gemeenschappelijke doelstellingen. Of het nu gaat om het opzetten van studiebeurzen voor jong talent, het bevorderen van specifiek onderzoek of het instellen van een nieuwe leerstoel; het Universiteitsfonds Limburg is hierbij een betrouwbare partner.

De afgelopen jaren heeft het Universiteitsfonds Limburg onder andere met de volgende fondsen samengewerkt:

Stichting Elisabeth Strouven
Hanarth Fonds
Stichting Zabawas
Stichting Prins Bernhard Cultuur Fonds
Koning Boudewijnstichting
CZ Fonds