Een veilig thuis… voor velen vanzelfsprekend, voor oorlogsvluchtelingen zeker niet! Samen met Maastrichtenaren en studenten zorgt RPM voor activiteiten die bijdragen aan gevoel van veiligheid, gemeenschap en wederzijds respect.

Het Refugee Project Maastricht (RPM) vindt het belangrijk dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden zich thuis voelen in Maastricht. Door de vluchtelingen actief in contact te brengen met Maastrichtenaren en studenten wil RPM hun weerbaarheid en het gevoel van veiligheid vergroten.  Door taalonderwijs, huiswerkbegeleiding, sport,- en sociale activiteiten aan te bieden, samen muziek te maken en te werken met buddy’s ziet RPM dat deze zelfredzame nieuwkomers zich snel onderdeel voelen van de Nederlandse en Maastrichtse gemeenschap.

Het klinkt zo vanzelfsprekend en toch kost het opbouwen van een nieuw leven veel tijd. Het samenzijn tijdens diverse activiteiten en gesprekken, is het begin van nieuwe mogelijkheden. Met het geld dat we met de Duckrace 2018 ophalen, willen wij de bewoners van Maastricht (families en kinderen) nog actiever betrekken bij onze projecten. Wij gaan ervan uit dat hoe meer mensen zich aansluiten bij onze activiteiten, des te meer er sprake zal zijn van vertrouwen en wederzijds respect. Met uw steun kunnen wij onze activiteiten de komende vijf jaar financieren en samen met u en studenten bijdragen aan een veilig, nieuw thuis voor Vluchtelingen in Maastricht.

Het Refugee Project Maastricht, is een project van The InnBetween (studentenpastoraat) in samenwerking met de Universiteit Maastricht, gesteund door de Gemeente Maastricht. Het project is in februari 2015 is het leven geroepen met de visie om bruggen te slaan tussen enerzijds de vluchtelingen uit door oorlog bedreigde landen en anderzijds studenten en de Maastrichtse lokale bevolking.

Koop hier je eendje(s)!

Steun oorlogsvluchtelingen in Maastricht

Koop je eendje voor slechts €5 per stuk en steun de activiteiten van het Refugee Project Maastricht en draag bij aan een veilig thuis voor oorlogsvluchtelingen in Maastricht. koopjeduck.nl/vluchtelingen