Vier patiënten verlost van evenwichtsproblemen dankzij deelname Universiteitsfonds Limburg aan Zweit Veur Leid

Door het dolle heen is ze. Vandaag mag Mevr. Bongers (66) haar evenwichtsriem in ontvangst nemen. Sinds haar evenwichtsfunctie vier jaar geleden opeens verstoord raakte, vermoedelijk veroorzaakt door chemotherapie, veranderde haar leven aanzienlijk. “Lopen werd een beproeving, ik was continue bang om te vallen en voelde me duizelig bij iedere beweging die ik maakte. Doordat ik zo zwalkte bestempelden velen mij als dronkaard en werd mijn wereldje steeds kleiner”.. Van de evenwichtsriem die ze vanaf vandaag draagt ontvangt ze kleine trilsignalen zodra haar lichaam overhelt  naar de zijkant, naar voren of naar achteren en kan ze haar houding corrigeren. Bongers straalt als ze de eerste meters door de gang van het MUMC+ loopt zonder dat ze haar evenwicht dreigt te verliezen.“Nu kan ik eindelijk weer optreden met Carnaval, want op de bühne staan heb ik zo gemist!”

Slechts een enkeling kan van deze innovatieve riem gebruik maken die op initiatief van emeritus professor Herman Kingma (MUMC+) door IDEE werd ontwikkeld. De kostbare riem is immers nog geen medisch hulpmiddel waardoor de zorgverzekering de kosten niet vergoed. Dankzij het Universiteitsfonds Limburg, die met sponsorloop Zweit Veur Leid €25.000 ophaalde, zijn 4 patiënten de gelukkige eigenaar van de evenwichtsriem. Zonder tussenkomst van het fonds was het nog maar de vraag geweest wanneer en wie hierover konden beschikken.

“Maar hier houdt het natuurlijk niet op. We zijn voortdurend bezig met vooruitgang en de toekomst.  Ernstige evenwichtsstoornissen zijn helaas niet te behandelen met bestaande therapieën. Deze ziekte heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. We hopen daarom dat we de kostprijs van de riem omlaag kunnen brengen zonder in te moeten boeten op de kwaliteit en zijn daarnaast druk doende de riem aan te merken als medisch hulpmiddel. Uiteindelijk beogen we veel meer mensen te kunnen helpen. De afdeling Vestibulogie van het MUMC+ werkt verder samen met het universiteitsziekenhuis in Genève aan een kunstmatig evenwichtsorgaan. De eerste prototypes zijn ingebracht en de resultaten zijn veelbelovend. We voorzien echter dat het nog 5 tot 10 jaar duurt voordat het apparaat zo doorontwikkeld is zodat het klinisch toepasbaar is. Bovendien hebben we het hier over een heel ander kostenplaatje”, aldus vestibuloloog Drs. R. van de Berg en opvolger van Professor Kingma.