Evenementen: vereisten en voorkeuren

 

Vereisten
  • Het evenement draagt aantoonbaar bij aan de ambities van de UM, faculteit, school of afdeling. Bij het indienen van het voorstel vragen wij een akkoord en bevestiging van de decaan of wetenschappelijk directeur van de School.
  • Het evenement past in het strategisch programma van de UM, dat wil zeggen dat het multidisciplinair, innovatief en internationaal is.
  • Het evenement heeft collectieve maatschappelijke relevantie.
  • De financiële middelen om het event uit te voeren zijn onvoldoende.

 

Voorkeuren
  • Het congres of de workshop vindt plaats in een gebouw van de Universiteit Maastricht of in de regio Limburg.
  • De faculteit, school of afdeling levert eveneens een financiële of een andere bijdrage.
  • Deze subsidiemogelijkheid is gericht op de organisatie van expert meetings en kleine congressen die moeilijk te financieren zijn zonder steun van het UFL. Congressen met een jaarlijks terugkerend karakter komen niet voor subsidie in aanmerking.