Het Universiteitsfonds Limburg heeft het afgelopen jaar 57 onderzoeksprojecten, congressen en andere initiatieven gesteund. Met de in totaal €140.000 aan subsidie konden onderzoekers hun projecten starten waardoor ze weer voor grotere en landelijke of Europese subsidies in aanmerking kwamen en initiatieven ontplooid worden die anders geen plaats hadden gevonden. Zo heeft het fonds de aankoop van Academisch Erfgoed gefaciliteerd waarop vele toekomstige onderzoeken gebaseerd zullen zijn en een internationale pleitwedstrijd ondersteund met een subsidie. Het merendeel van de in totaal 75 aanvragen kwam dit jaar van de Rechtenfaculteit en van Health Medicine and Life Sciences.

Het Universiteitsfonds is trots dat het, met de steun van Limburgse bedrijven en stichtingen, hoogleraren, alumni én particulieren, Universiteit Maastricht ieder jaar weer kan steunen in haar missie om talent te stimuleren, zich internationaal te profileren en in onderzoek voorop te blijven lopen.

In 2018 zijn er wederom vier momenten waarop wij de wetenschappelijke medewerkers van de UM aansporen een subsidieaanvraag in te dienen. Heeft u ambities in die richting? Houd onze website in de gaten!