Maastricht Platform for Community-Engaged Research Fonds

Het MPCER Fonds heeft als doel om een multidisciplinair platform (door) te ontwikkelen voor onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Centraal op het platform staat ‘community-engaged research’, oftewel onderzoek dat een oplossing zoekt voor maatschappelijke uitdagingen, waarbij de relevante gemeenschap zelf wordt betrokken.   Het platform van het MPCER Fonds draagt bij aan vier doelen. Allereerst…

GRESB Research Fonds

Het GRESB Research Fonds werft middelen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid in de vastgoedsector (woningen, kantoorgebouwen en ander vastgoed in binnen- en buitenland). Daarbij is er vooral aandacht voor de financieel-economische implicaties van energiezuinigheid, gezondheid en klimaatrisico.   Zo co-financiert…

Leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid

De leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs rond jongeren en gezonde voeding.   Het doel van de leerstoel, gevestigd op de Brightlands Campus Greenport in Venlo, is drieledig. Enerzijds verrichten de leerstoelhouders onderzoek, met als voornaamste hoofdvragen: waarom eten jongeren vaak ongezond, en wat is nodig om hen wél…

Peter Elverding leerstoel

De focus van de Peter Elverding leerstoel ligt op het uitvoeren van onderzoek, het bijdragen aan educatieve programma’s, en samenwerken met beoefenaars op het gebied van duurzame bedrijven, zakelijke cultuur en lange termijnvisie.   In dat kader zullen verscheidene ‘beïnvloeders’ van lange termijnvisie en zakelijke besluitvorming worden onderzocht, zoals de rol van zakelijke regelgeving, zakelijke…

Excalibur Fonds

  Regeneratieve geneeskunde op het scherpst van de snede Het menselijk lichaam heeft een indrukwekkend vermogen tot zelfherstel. Soms schiet de reparatiecapaciteit echter tekort en heeft ons lichaam hulp nodig om schade te herstellen. Te denken valt aan zaken als kunsthartkleppen, tandimplantaten en vervangend botmateriaal om botbreuken te herstellen. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen…

SHE Fonds

  “Studenten in de programma’s van vandaag zijn de leiders van morgen in de gezondheidszorg in hun land.”   SHE De School of Health Professions Education (SHE) met haar drie pijlers onderzoek, onderwijs en valorisatie, heeft expertise in onderzoek en onderwijs in het brede gezondheidsdomein, met een maatschappelijke impact. SHE is waarschijnlijk de grootste en…

HersenStrijd Fonds

Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling  ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor zowel  patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te bevorderen. Het is zelfs zo dat…

Queen of Hearts fonds

Het Queen of Hearts fonds stelt zich tot doel om in 2025 enerzijds de kans op groeibeperking en zwangerschapsvergiftiging te hebben gehalveerd. Anderzijds wil het fonds de zwangerschap nadrukkelijk als vrouw specifieke biologische stresstest positioneren om daarmee op de langere termijn gezondheid, welbevinden en productiviteit van vrouwen te verzekeren en bewaren.

Knowledge Transfer Fonds

De stap naar deze bredere visie is ook academisch verankerd met de instelling van de leerstoel “Knowledge Transfer and University Venturing”. Het ligt in de verwachting dat derde partijen en ondernemingen aan dat streven willen bijdragen. Ook om die reden is besloten tot vestiging van een fonds op naam binnen het Universiteitsfonds Limburg, dat gericht…