Leerstoel Solberg-Verlinden

In juni 2020 is een nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit Maastricht ingericht, die concrete instrumenten gaat ontwikkelen en implementeren voor de beoordeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Deze bijzondere leerstoel wordt beheerd door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en zal gedurende ten minste 5 jaren worden gecoördineerd door professor Trudie Schils…

Atoms2Anatomy Fund

Een specifiek doel is de ontwikkeling van een meerschalige benadering om biologische modellen en klinische monsters van atomen tot anatomie te onderzoeken. De ontwikkeling van zulke technologieën en methodes moet het mogelijk maken om het genoom, proteoom, metaboloom en atomische samenstelling van een volledig organisme in 3D te visualiseren.   Zulk een holistisch model zal fundamentele…

Healing Heart Fonds

Eigenlijk zou Veltrop, net als een deel van zijn familie, al zijn overleden door een zeldzame hartaandoening. Dankzij een donorhart leeft hij echter nog steeds. Uit dankbaarheid voor dit ‘tweede leven’ werkt Veltrop met hart en ziel aan zijn missie: een definitieve oplossing voor hart- en vaatziekten. Inmiddels is hij erin geslaagd om bloedcellen te…

Age@Minds Fonds

Iedereen heeft recht op goede zorg voor psychische aandoeningen. Ook ouderen, ook als ze lijden aan dementie. Het Age@Minds Fonds heeft als doel om de zorg voor ouderen met psychische aandoeningen te verbeteren tot in de laatste levensfase. Daarbij is o.a. de herkenning en beïnvloeding van factoren die tijdens de levensloop van invloed zijn geweest…

Maastricht Platform for Community-Engaged Research Fonds

Het MPCER Fonds heeft als doel om een multidisciplinair platform (door) te ontwikkelen voor onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Centraal op het platform staat ‘community-engaged research’, oftewel onderzoek dat een oplossing zoekt voor maatschappelijke uitdagingen, waarbij de relevante gemeenschap zelf wordt betrokken.   Het platform van het MPCER Fonds draagt bij aan vier doelen. Allereerst…

GRESB Research Fonds

Het GRESB Research Fonds werft middelen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid in de vastgoedsector (woningen, kantoorgebouwen en ander vastgoed in binnen- en buitenland). Daarbij is er vooral aandacht voor de financieel-economische implicaties van energiezuinigheid, gezondheid en klimaatrisico.   Zo co-financiert…

Leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid

De leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs rond jongeren en gezonde voeding.   Het doel van de leerstoel, gevestigd op de Brightlands Campus Greenport in Venlo, is drieledig. Enerzijds verrichten de leerstoelhouders onderzoek, met als voornaamste hoofdvragen: waarom eten jongeren vaak ongezond, en wat is nodig om hen wél…

Peter Elverding leerstoel

De focus van de Peter Elverding leerstoel ligt op het uitvoeren van onderzoek, het bijdragen aan educatieve programma’s, en samenwerken met beoefenaars op het gebied van duurzame bedrijven, zakelijke cultuur en lange termijnvisie.   In dat kader zullen verscheidene ‘beïnvloeders’ van lange termijnvisie en zakelijke besluitvorming worden onderzocht, zoals de rol van zakelijke regelgeving, zakelijke…

Excalibur Fonds

  Regeneratieve geneeskunde op het scherpst van de snede Het menselijk lichaam heeft een indrukwekkend vermogen tot zelfherstel. Soms schiet de reparatiecapaciteit echter tekort en heeft ons lichaam hulp nodig om schade te herstellen. Te denken valt aan zaken als kunsthartkleppen, tandimplantaten en vervangend botmateriaal om botbreuken te herstellen. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen…

SHE Fonds

  “Studenten in de programma’s van vandaag zijn de leiders van morgen in de gezondheidszorg in hun land.”   SHE De School of Health Professions Education (SHE) met haar drie pijlers onderzoek, onderwijs en valorisatie, heeft expertise in onderzoek en onderwijs in het brede gezondheidsdomein, met een maatschappelijke impact. SHE is waarschijnlijk de grootste en…