Peter Elverding leerstoel

De focus van de Peter Elverding leerstoel ligt op het uitvoeren van onderzoek, het bijdragen aan educatieve programma’s, en samenwerken met beoefenaars op het gebied van duurzame bedrijven, zakelijke cultuur en lange termijnvisie.   In dat kader zullen verscheidene ‘beïnvloeders’ van lange termijnvisie en zakelijke besluitvorming worden onderzocht, zoals de rol van zakelijke regelgeving, zakelijke…

Excalibur Fonds

  Regeneratieve geneeskunde op het scherpst van de snede Het menselijk lichaam heeft een indrukwekkend vermogen tot zelfherstel. Soms schiet de reparatiecapaciteit echter tekort en heeft ons lichaam hulp nodig om schade te herstellen. Te denken valt aan zaken als kunsthartkleppen, tandimplantaten en vervangend botmateriaal om botbreuken te herstellen. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen…

SHE Fonds

  “Studenten in de programma’s van vandaag zijn de leiders van morgen in de gezondheidszorg in hun land.”   SHE De School of Health Professions Education (SHE) met haar drie pijlers onderzoek, onderwijs en valorisatie, heeft expertise in onderzoek en onderwijs in het brede gezondheidsdomein, met een maatschappelijke impact. SHE is waarschijnlijk de grootste en…

HersenStrijd Fonds

Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling  ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor zowel  patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te bevorderen. Het is zelfs zo dat…

Queen of Hearts fonds

Het Queen of Hearts fonds stelt zich tot doel om in 2025 enerzijds de kans op groeibeperking en zwangerschapsvergiftiging te hebben gehalveerd. Anderzijds wil het fonds de zwangerschap nadrukkelijk als vrouw specifieke biologische stresstest positioneren om daarmee op de langere termijn gezondheid, welbevinden en productiviteit van vrouwen te verzekeren en bewaren.

Knowledge Transfer Fonds

De stap naar deze bredere visie is ook academisch verankerd met de instelling van de leerstoel “Knowledge Transfer and University Venturing”. Het ligt in de verwachting dat derde partijen en ondernemingen aan dat streven willen bijdragen. Ook om die reden is besloten tot vestiging van een fonds op naam binnen het Universiteitsfonds Limburg, dat gericht…

Hooglerarenfonds

Het Hooglerarenfonds is een initiatief van hoogleraren aan de Universiteit Maastricht. Vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die aan hun ambt verbonden zijn, achten zij het gepast hun universiteit en de academische gemeenschap te steunen. En wel via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Het Hooglerarenfonds wordt door de hoogleraren gevoed met gelden die zij hebben ontvangen voor…

Fonds Wetenschapsbeoefening

Het Fonds Wetenschapsbeoefening stelt zich tot doel om de beoefening van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vanuit de Universiteit Maastricht te bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van het verlenen van financiële steun in de meest ruime zin van het woord. Hiertoe kent het fonds op naam in ieder geval de volgende bestedingsdoelen: a. bijzondere leerstoelen b.…

Van De Laar Fonds

Geschiedenis Het Van De Laar Fonds werd in 2015 gevestigd op basis van een donatie van 400.000 euro van de Stichting Dr. Ir. J.H.J. van de Laar voor Wetenschappelijk Biochemisch Onderzoek aan het Universiteitsfonds Limburg. Het was de laatste wens van Dr. Ir. Jikke Henriëtte Hermina van der Meer (geboren in Amsterdam in 1893 en…