Theo van Boven Fonds

Prof. mr. Th. C. van Boven (1934) is een Nederlands jurist en emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft internationaal – met name ten dienste van de Verenigde Naties – naam gemaakt als voorvechter voor de rechten van de mens en de rechten van minderheden en als bestrijder van discriminatie. Prof. Theo…

Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds

Het Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds is gevestigd op 17 januari 2013. Willem Albert Wagenaar (1941-2011) was een Nederlandse psycholoog en deskundige op het gebied van de menselijke herinnering. Hij was hoogleraar functieleer aan de Universiteit Leiden. Hij verwierf internationale bekendheid als getuige-deskundige in de rechtszaak tegen John Demjanjuk en in de Eper incestzaak. Hij…

M4I Fonds

Nanoscopie Het belangrijkste doel van de M4I-divisie Nanoscopie is meer inzicht te krijgen in de driedimensionale structuur van cellulaire proteïnen, en zo de weg te bereiden voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor ziekten als kanker en tuberculose. Een beter inzicht in de wijze waarop proteïnecomplexen met gezonde maar ook met zieke cellen omgaan, zal…

Mark Post Research Fonds

Een bijzonder en recent voorbeeld van tissue engineering is het onderzoek van Prof. Dr. Mark Post en zijn onderzoeksgroep aan Maastricht University in zake de kweek en de toekomstige productie van cultured beef. Prof. Post heeft op 15 november 2013, tijdens het World Technology Award gala in New York, de World Technology Award gewonnen, in…

Mens Dier Duurzaamheid Fonds

Initiatiefnemer Prof. Dr. Pim Martens, hoogleraar Sustainable Development aan de Universiteit Maastricht en directeur van de Maastricht University Graduate School of Sustainability Science (ICIS) draagt wetenschappelijk onderzoek gericht op duurzame mens-dier relaties die zowel het welzijn van het dier als de mens ten goede komen hoog in het vaandel. Dankzij de oprichting van dit fonds…

Limburgs Fonds voor Revalidatie

Daarnaast wil het Limburgs Fonds voor Revalidatie de interactieve samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het revalidatieveld bevorderen, in het bijzonder de samenwerking tussen de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de UM en het kenniscentrum van de in Limburg gevestigde Adelante Zorggroep, welke volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, audiologie & communicatie als kernactiviteiten heeft. Het Limburgs Fonds voor…

Hemker Fonds

Professor Coen Hemker is een van grondleggers van de Universiteit Maastricht. Hij verdiende -nationaal en internationaal- zijn sporen in het wetenschappelijk onderzoek naar bloedstolling, publiceerde meer dan 400 wetenschappelijke artikelen en boeken en was (co-) promotor van 70 promovendi. Ook verwierf hij een tiental patenten en was rector aan deze universiteit. Het was ook professor Hemker…

Health in Slums Fonds

Dit fonds heeft als doel wetenschappelijk onderzoek aan de UM te ondersteunen, in het bijzonder gericht op het bevorderen van de gezondheidstoestand in sloppenwijken in India en andere ontwikkelingslanden. Adviescommissie Ir. Bram de Borst (oud CEO Consultancy Touw) Prof. dr. Luc Soete (Rector Magnificus Maastricht University) Drs. Karel van Rosmalen MPA (Voorzitter CvB Zuyd Hogeschool)…

Children’s Rights Research Fund

Het Children’s Rights Research Fund werft fondsen voor academisch onderzoek naar kinderrechten en verwante onderwijsprojecten. Hoewel we onlangs het 25-jarige jubileum vierden van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 worden kinderrechten dagelijks en wereldwijd op grove wijze geschonden. Algemeen directeur van UNICEF Anthony Lake stelde dat in 2014 “kinderen werden gedood terwijl…