HersenStrijd Fonds

Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling  ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor zowel  patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te bevorderen. Het is zelfs zo dat…

Queen of Hearts fonds

Het Queen of Hearts fonds stelt zich tot doel om in 2025 enerzijds de kans op groeibeperking en zwangerschapsvergiftiging te hebben gehalveerd. Anderzijds wil het fonds de zwangerschap nadrukkelijk als vrouw specifieke biologische stresstest positioneren om daarmee op de langere termijn gezondheid, welbevinden en productiviteit van vrouwen te verzekeren en bewaren.

Knowledge Transfer Fonds

De stap naar deze bredere visie is ook academisch verankerd met de instelling van de leerstoel “Knowledge Transfer and University Venturing”. Het ligt in de verwachting dat derde partijen en ondernemingen aan dat streven willen bijdragen. Ook om die reden is besloten tot vestiging van een fonds op naam binnen het Universiteitsfonds Limburg, dat gericht…

Hooglerarenfonds

Het Hooglerarenfonds is een initiatief van hoogleraren aan de Universiteit Maastricht. Vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die aan hun ambt verbonden zijn, achten zij het gepast hun universiteit en de academische gemeenschap te steunen. En wel via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Het Hooglerarenfonds wordt door de hoogleraren gevoed met gelden die zij hebben ontvangen voor…

Fonds Wetenschapsbeoefening

Het Fonds Wetenschapsbeoefening stelt zich tot doel om de beoefening van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vanuit de Universiteit Maastricht te bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van het verlenen van financiële steun in de meest ruime zin van het woord. Hiertoe kent het fonds op naam in ieder geval de volgende bestedingsdoelen: a. bijzondere leerstoelen b.…

Van De Laar Fonds

Geschiedenis Het Van De Laar Fonds werd in 2015 gevestigd op basis van een donatie van 400.000 euro van de Stichting Dr. Ir. J.H.J. van de Laar voor Wetenschappelijk Biochemisch Onderzoek aan het Universiteitsfonds Limburg. Het was de laatste wens van Dr. Ir. Jikke Henriëtte Hermina van der Meer (geboren in Amsterdam in 1893 en…

UCM Fonds

Het fonds wil daarnaast financiële steun geven aan activiteiten van UCM studenten die enerzijds passen binnen de doelstellingen van UCM maar waarvoor anderzijds geen reguliere financiële middelen beschikbaar zijn. Met name wordt hierbij gedacht aan reis- en verblijfkosten voor congresbezoek, publicatiekosten en onderzoekskosten. Tenslotte wil het UCM Fund middelen kunnen verstrekken aan studenten die in…

Theo van Boven Fonds

Prof. mr. Th. C. van Boven (1934) is een Nederlands jurist en emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft internationaal – met name ten dienste van de Verenigde Naties – naam gemaakt als voorvechter voor de rechten van de mens en de rechten van minderheden en als bestrijder van discriminatie. Prof. Theo…

Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds

Het Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds is gevestigd op 17 januari 2013. Willem Albert Wagenaar (1941-2011) was een Nederlandse psycholoog en deskundige op het gebied van de menselijke herinnering. Hij was hoogleraar functieleer aan de Universiteit Leiden. Hij verwierf internationale bekendheid als getuige-deskundige in de rechtszaak tegen John Demjanjuk en in de Eper incestzaak. Hij…