M4I Fonds

Nanoscopie Het belangrijkste doel van de M4I-divisie Nanoscopie is meer inzicht te krijgen in de driedimensionale structuur van cellulaire proteïnen, en zo de weg te bereiden voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor ziekten als kanker en tuberculose. Een beter inzicht in de wijze waarop proteïnecomplexen met gezonde maar ook met zieke cellen omgaan, zal…

Mark Post Research Fonds

Een bijzonder en recent voorbeeld van tissue engineering is het onderzoek van Prof. Dr. Mark Post en zijn onderzoeksgroep aan Maastricht University in zake de kweek en de toekomstige productie van cultured beef. Prof. Post heeft op 15 november 2013, tijdens het World Technology Award gala in New York, de World Technology Award gewonnen, in…

Mens Dier Duurzaamheid Fonds

Initiatiefnemer Prof. Dr. Pim Martens, hoogleraar Sustainable Development aan de Universiteit Maastricht en directeur van de Maastricht University Graduate School of Sustainability Science (ICIS) draagt wetenschappelijk onderzoek gericht op duurzame mens-dier relaties die zowel het welzijn van het dier als de mens ten goede komen hoog in het vaandel. Dankzij de oprichting van dit fonds…

Limburgs Fonds voor Revalidatie

Daarnaast wil het Limburgs Fonds voor Revalidatie de interactieve samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het revalidatieveld bevorderen, in het bijzonder de samenwerking tussen de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de UM en het kenniscentrum van de in Limburg gevestigde Adelante Zorggroep, welke volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, audiologie & communicatie als kernactiviteiten heeft. Het Limburgs Fonds voor…

Health in Slums Fonds

Dit fonds heeft als doel wetenschappelijk onderzoek aan de UM te ondersteunen, in het bijzonder gericht op het bevorderen van de gezondheidstoestand in sloppenwijken in India en andere ontwikkelingslanden. Adviescommissie Ir. Bram de Borst (oud CEO Consultancy Touw) Wilt u dit fonds steunen? Wilt u dit fonds, onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg (ANBI) in zijn…

Children’s Rights Research Fund

  Het Children’s Rights Research Fund richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van onderzoek- en onderwijsprojecten binnen de Universiteit Maastricht, die: als doel hebben om de leefsituatie van kinderen te verbeteren; bij onderzoeksprojecten altijd een participatief element bevatten voor en door kinderen zelf, waarbij onderzoek waar kinderen zelf op geen enkele manier betrokken…

Brains Unlimited Pioneer Fund

Aanvragen van onderzoekers worden beoordeeld door de Strategic Scientific Advisory Board van Scannexus. De beoordeling wordt gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing, op mate van innovatie en mogelijkheden voor verdere financiering. De voorwaarden: De aanvrager is een onderzoeker, aangesteld aan de Universiteit Maastricht; De aanvraag bewerkstelligd interdisciplinair onderzoek en samenwerking met externe partners mogelijk maakt; De aanvraag…

Vrienden van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds

De Universiteit Maastricht, in het bijzonder de Universiteitsbibliotheek, bezit bijzondere erfgoedschatten zoals de Jezuïtencollectie, documentatie Charles Eyck en de bibliotheek Pierre Kemp. De Jezuïetencollectie is de belangrijkste bijzondere collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht en omvat circa 265.000 banden, voornamelijk op het gebied van theologie, filosofie, geschiedenis, letterkunde, rechten en diverse sociale wetenschappen (sociologie, psychologie, antropologie,…

A-KO Fonds

Adviescommissie Bestedingen vanuit het A-KO fonds voor het beoogde wetenschappelijk onderzoek zullen worden beoordeeld door een aan dit fonds verbonden commissie van deskundigen. De leden van de commissie zijn mw. prof. dr. S. Heeneman (voorzitter), dhr. W. Germeraad (secretaris), mw. dr. J. Sieben, mw. prof. dr. D. Jonkers en mw. drs. G. van Rooy.