Brains Unlimited Pioneer Fund

Aanvragen van onderzoekers worden beoordeeld door de Strategic Scientific Advisory Board van Scannexus. De beoordeling wordt gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing, op mate van innovatie en mogelijkheden voor verdere financiering. De voorwaarden: De aanvrager is een onderzoeker, aangesteld aan de Universiteit Maastricht; De aanvraag bewerkstelligd interdisciplinair onderzoek en samenwerking met externe partners mogelijk maakt; De aanvraag…

Vrienden van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds

De Universiteit Maastricht, in het bijzonder de Universiteitsbibliotheek, bezit bijzondere erfgoedschatten zoals de Jezuïtencollectie, documentatie Charles Eyck en de bibliotheek Pierre Kemp. De Jezuïetencollectie is de belangrijkste bijzondere collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht en omvat circa 265.000 banden, voornamelijk op het gebied van theologie, filosofie, geschiedenis, letterkunde, rechten en diverse sociale wetenschappen (sociologie, psychologie, antropologie,…

A-KO Fonds

Adviescommissie Bestedingen vanuit het A-KO fonds voor het beoogde wetenschappelijk onderzoek zullen worden beoordeeld door een aan dit fonds verbonden commissie van deskundigen. De leden van de commissie zijn mw. prof. dr. S. Heeneman (voorzitter), dhr. W. Germeraad (secretaris), mw. dr. J. Sieben, mw. prof. dr. D. Jonkers en mw. drs. G. van Rooy.

Geert Hofstede Honorary Fonds

Geert Hofstede was hoogleraar Vergelijkende Cultuurstudies van Organisaties aan de Economische Faculteit van de Universiteit Maastricht (thans Maastricht University School of Business and Economics) van 1985 tot zijn emeritaat in 1993. In 1987 richtte hij de afstudeerrichting Internationaal Management op, de eerste van deze aard in Nederland. Hofstede geniet internationale bekendheid als pionier van cultuurvergelijkend onderzoek; zijn concept van “dimensies van cultuur” wordt wereldwijd gebruikt.