Deze week valt bij veel van onze maatschappelijke relaties, maar ook bij mensen die zich persoonlijk met de UM verbonden weten zoals alumni, emeriti en huidige collega’s, een brief van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL op de deurmat.

Het betreft de Jaarfondscampagne 2016 waarin we iedereen vragen in de vorm van een donatie actief steun te geven aan onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Het fonds is, dankzij de steun van al die donateurs, al decennia lang in staat wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke impact een boost geven. In toenemende mate krijgen daarbij de facilitering van jonge onderzoekers en initiatieven van studenten die bijdragen aan de universitaire gemeenschap extra aandacht. Als fondsenwervende en tegelijk subsidiërende instelling draagt het Universiteitsfonds Limburg/SWOL ook bij aan de verbindingen die de Universiteit Maastricht met haar omgeving, het bedrijfsleven en relevante instellingen wil onderhouden.

Om verder te kunnen bouwen aan deze bloeiende academische gemeenschap, meer ambities te verwezenlijken en talent te stimuleren, wil het fonds blijven investeren in mensen en in faciliteiten. Daarvoor vraagt het hulp.