De afgelopen periode heeft het Hooglerarenfonds een succesvolle direct mailing campagne gevoerd. Het doel van deze actie was nieuwe financiële middelen aan te trekken om talentvolle wetenschappers te steunen. En met een prachtig resultaat. In totaal werd er € 17.981 euro bijeengebracht, gedoneerd door onze UM-hoogleraren. Ook via het afscheid van Martin Paul kwam een mooi deel binnen. Paul had het Hooglerarenfonds als goed doel naar voren gebracht.

Bij het Hooglerarenfonds kunnen subsidieverzoeken worden ingediend. Het Fonds wil bredere steun geven aan jonge talentvolle academici om deze groep te helpen inde uitbouw van hun wetenschappelijke carrière. Met dit mooie bedrag kan het Hooglerarenfonds deze ambitie weer gaan vervullen. We danken alle betrokkenen en donateurs voor de geweldige steun.