De dromen van Janique Hupperetz zijn uitgekomen! Met dank aan Stichting Jan de Limpens, in samenwerking met ons fonds, had ze de mogelijkheid om de master Biobased Materials te volgen aan de Universiteit Maastricht. De recent afgestudeerde studente deelt haar ervaringen en toekomstplannen in dit artikel.

 

‘‘Ik ben geboren en opgegroeid op de boerderij van mijn ouders. Opgroeien in deze omgeving zorgde ervoor dat ik al op jonge leeftijd kennismaakte met aspecten van duurzaamheid, zoals de circulaire economie. Dat is een van de redenen waarom ik graag de studie Biobased Materials wilde volgen. Gelukkig was dat mogelijk door de Stichting Jan de Limpens!”

 

Structuren en suikerbieten

‘‘Ik heb absoluut genoten van het masterprogramma, dat zich richtte op de ontwikkeling van duurzame materialen die zijn geïnspireerd door de moleculaire structuren die je vindt in de natuur. Wat ik vooral waardeerde tijdens mijn studie, waren de korte verslagen die ik schreef voor mijn portfolio. Het onderwerp van mijn portfolio was ‘suikerbieten’ en ik verbond dit onderwerp aan elk vak dat ik volgde. Op deze manier kon ik de materiële wetenschap en chemie combineren met de landbouwsector.

Deze studie heeft veel bijgedragen aan mijn kennis over hoe we hernieuwbare grondstoffen kunnen inzetten om ‘groenere’ materialen te maken. Dat vind ik erg interessant. Daarom ben ik vastbesloten om onderzoek te blijven doen op dit gebied, om zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving in de toekomst én te strijden tegen klimaatverandering.”

 

Een bijzondere stage

‘‘Aan het einde van mijn master liep ik stage bij TNO/Brightlands Materials Center op de afdeling ‘Additive Manufacturing’. Ik onderzocht en ontwikkelde verschillende (gedeeltelijke) bio-based harssoorten, die gebruikt kunnen worden als 3D-printmaterialen. Deze hernieuwbare materialen kunnen bijdragen aan een verminderde uitputting van fossiele bronnen, en kunnen een positieve invloed hebben op de CO2-afdruk binnen de Additive Manufacturing. Ik kreeg een 8,5 voor mijn thesis en daarom slaagde ik ‘cum laude’ voor mijn masterstudie. Een speciaal hoogtepunt!”

 

En nu?

‘‘Ik ben blij dat ik werd benaderd door TNO/Brightlands Materials Center voor een baan als ‘junior scientist colloid chemistry and coatings’. Ik ga meewerken aan onderzoek naar en de ontwikkeling van zonnepanelen en thermochrome verf voor ramen. Zo verminderen we het stroomverbruik van gebouwen. Ik ben erg dankbaar dat de kans had – en nog steeds heb – om mijn ambities/dromen waar te maken en wil de Stichting Jan de Limpens daar nogmaals voor bedanken!”