Het klimaatvraagstuk is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van bestuurders en beleidsmakers. Veel bedrijven formuleren ambitieuze ambities om CO2 neutraal te opereren en profileren zich als “groen”.  Het thema duurzaamheid is inmiddels voor veel institutionele beleggers integraal onderdeel geworden van de beleggingsfilosofie. Met als belangrijkste innovatie de groene obligaties waarmee bedrijven, banken en (semi-) overheidsinstellingen hun duurzaamheidsinvesteringen kunnen bekostigen.

Voor zowel geldgevers als geldnemers zijn deze beleggingen interessant; met aan de ene kant een aantrekkelijke rente en aan de andere kant het maatschappelijk verantwoorde karakter en het lage risico. Ondanks de vliegende start staan er nog enkele onderzoeksvragen zoals: Wordt de opbrengst van deze groene obligaties inderdaad voor duurzaamheidsinvesteringen gebruikt. Dit integriteitsvraagstuk kan van invloed zijn op de reputatie van geldgevers voor wie de duurzaamheidsdoelstellingen leidend waren voor deze financiële beslissing.

Professor Vastgoed Financiering Piet Eichholtz en Nils Kok hebben voor dit arbeidsintensieve onderzoek financiële steun gekregen vanuit het Peter Thijssen fonds en verwachten begin 2019 een rapport op te leveren. Het Peter Thijssen Fonds, opgericht ter nagedachtenis aan de voormalig directeur ING Bank Nederland, heeft als doelstelling wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen of honoreren van universitaire initiatieven die dienen ter bevordering van financiële integriteit in de samenleving.