Jessica Ruisch

Als arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker, staat Jessica Ruisch met één been in het werkveld en met het ander in de academische wereld. Een combinatie die haar goed bevalt en waar ze in beide rollen de vruchten van plukt. Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van het Age@Minds Fonds, waar haar onderzoek onderdeel van uitmaakt, spraken we met Jessica over haar loopbaan, het TRADE onderzoek, de samenwerking met het veld en de toekomst.

Hoe ben je in de ouderengeneeskunde terecht gekomen?
‘De ouderengeneeskunde biedt eindeloos veel mogelijkheden om mijn werk aan te passen naar de uitdagingen die ik zoek. Het vak kan zowel heel breed zijn als specialistisch en de werkzaamheden zijn divers: consulten in de eerste lijn, chronische afdelingen, revalidatie afdelingen, crisiszorg, onderwijs, onderzoek en management. De zorg voor ouderen heeft altijd al mijn interesse gehad. Tijdens mijn coschappen bij de klinische geriatrie in het ziekenhuis merkte ik al snel hoe interessant ik het werken met de oudere populatie vond en hoe uitdagend ouderenzorg kan zijn. Tijdens mijn studie heb ik eerst een tijd getwijfeld tussen de klinische geriatrie in het ziekenhuis of de ouderengeneeskunde in het verpleeghuis. Ik ontdekte dat ik ook tijd wilde hebben om onderzoek te doen. Ik combineer nu mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde dan ook met een onderzoekstraject, wat ontzettend goed bevalt.’

Wat maakt de combinatie van werken in het veld en onderzoek doen zo waardevol?
‘Door in het veld te werken merk ik dat ik de problemen, maar ook het belang van het onderzoek letterlijk blijf zien. Het proces van onderzoek doen kent ups en downs. Doordat ik iedere week in het verpleeghuis kom, blijf ik gemotiveerd om door te gaan. Omdat ik weet voor wie ik het doe. Je kunt vragen uit het onderzoek ook makkelijker plaatsen en soms direct in de praktijk toetsen bij de juiste doelgroep.’

Afgelopen juni won je de Verenso beurs van €10.000 voor je onderzoek naar posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij mensen met dementie. Kun je ons iets meer vertellen over je onderzoek.
Het trauma en dementie onderzoek (TRADE) is een onderzoek naar zowel de diagnostiek als de behandeling van trauma gerelateerde klachten bij mensen met een dementie. Het is een populatie die erg onderbelicht is, terwijl PTSS zich heel anders presenteert bij hen dan bij andere doelgroepen. We stellen het onderzoek breed op in de regio. Met de beurs kunnen we de verdieping opzoeken in de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen tegenaan lopen bij deze groep verpleeghuisbewoners. Wat voor dilemma’s kom je nou eigenlijk tegen in de zorg? Hoe ga je om met patiënten die tijdens het verlenen van zorg een trauma herbeleven? Wat kunnen verpleegkundigen en verzorgenden doen om deze mensen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen? Vanuit het TRADE-onderzoek nemen we al vragen af bij de verzorgende, met als doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en PTSS te verbeteren. We willen dit uitbreiden met een interview met verzorgenden, om te onderzoeken hoe zij hierover nadenken en hoe de situatie op de afdelingen er in de praktijk uitziet. Dankzij de beurs hebben we nu ruimte om een verpleegkundige te betrekken bij het onderzoek die de interviews gaat afnemen en de tijd krijgt om de gesprekken met verzorgende/verpleegkundige te voeren en de diepte in te gaan.

Jullie werken veel samen met Limburgse zorgcentra en passen daar je TRADE-onderzoek direct toe. Wat betekent zo’n samenwerking met het veld voor jou als onderzoeker?
‘Het biedt een hele mooie kans om overal mensen te leren kennen en te zien hoe het in verschillende zorgorganisaties werkt. We werken nu voornamelijk op enkele losse locaties van de zorginstellingen in de regio, maar hopen in de toekomst ook instelling-breed bekendheid te genereren. Zodat niet alleen het personeel op de betrokken afdeling, maar alle takken van de organisatie en ook de families bekend zijn met wat we doen en zien hoe waardevol het is. Door het onderzoek uit te rollen binnen een zorginstelling, bieden wij de organisatie op onze beurt de kans om bewoners een behandeling te bieden in de vorm van EMDR. EMDR is een vorm van traumabehandeling, toegepast door een psycholoog, waarbij de levendigheid en de gekoppelde pijnlijke emoties van de herinnering, aan een schokkende ervaring, hopelijk afnemen.’

Wat zijn je doelen voor de komende tijd?
‘Het komend jaar is gericht op het opzetten van het onderzoek gerelateerd aan de beurs. Daarnaast gaan we verder met het betrekken van bewoners van de zorginstellingen, zodat we genoeg data hebben om concrete adviezen te kunnen geven. Op persoonlijk vlak hoop ik dat ik over een aantal jaar als specialist ouderengeneeskunde aan het werk ben in de regio en een deel van mijn week mag vullen met onderzoek naar mensen met dementie en de rol die trauma speelt in hun leven. Dus eigenlijk niet heel anders dan wat ik nu doe! De combinatie van werken in het veld en onderzoek doen bevalt me zo goed, daar wil ik me graag in blijven ontwikkelen. De ouderengeneeskunde is constant in ontwikkeling, het staat nooit stil. Dat trekt me enorm aan dit dynamische vak.’