Aankomende week valt bij veel van onze maatschappelijke relaties, maar ook bij mensen die zich persoonlijk met de UM verbonden voelen zoals alumni, emeriti en huidige collega’s, een brief van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL op de deurmat. Dit jaar doen wij dit onder het motto ‘Geef voor een gezonde toekomst’.

Het betreft de Jaarfondscampagne 2018 waarin we iedereen vragen in de vorm van een donatie actief steun te geven aan onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Het fonds is, dankzij de steun van donateurs, al decennia lang in staat wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke impact een boost geven.

Om verder te kunnen bouwen en de volgende generatie een gezonde toekomst te kunnen geven, wil het fonds blijven investeren in onderzoek en onderwijs. Om die reden vragen wij ook uw steun. Klik hier.