Bent u er Voor Elkaar? Met deze vraag trapten we eind 2021 onze jaarlijkse wervingscampagne af. In de afgelopen weken vroegen we aan onze UM-community een financiële bijdrage voor vier bijzondere, maatschappelijke projecten.

Onze partners doneerden tot nu toe bijna € 16.000. We zijn onze partners zeer erkentelijk voor hun steun. Met het opgehaalde bedrag hebben we een eerste stap gezet. Echter is dit nog niet genoeg om de projecten goed te realiseren. In de komende weken zullen we aanvullende acties opzetten om onze achterban te betrekken.

Vindt u gezondheid, duurzaamheid, kansengelijkheid en de wetenschap belangrijk om aan bij te dragen? Steun onze projecten via deze link!