beurzen 2

In december 2021 lanceert het Universiteitsfonds Limburg/SWOL opnieuw de Jaarfondscampagne. Tijdens deze wervingsactie vraagt het Fonds de brede UM-gemeenschap om vier concrete, maatschappelijke UM-projecten te steunen. In lijn met voorgaande jaren zal het realiseren van beurzenprogramma’s voor First Generation Students onderdeel zijn van deze campagne.

In het kader van toegenomen kansenongelijkheid in de samenleving vindt het Fonds het nog belangrijker om jongeren, voor wie studeren geen vanzelfsprekenheid is, een steun in de rug te geven. Dit beurzenprogramma voor eerste generatie studenten sluit mooi aan bij het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de Universiteit Maastricht

Sociale en financiële barrières
First Generation Students zijn studenten die als eerste in de familie hoger onderwijs volgen. Deze groep ervaart meer sociale en financiële barrières om daadwerkelijk een studie te volgen. Zo laat onderzoek zien dat deze groep een lager zelfbeeld heeft, minder gemotiveerd wordt om te studeren en het vaak ontbreekt aan de benodigde financiële middelen.

Samen voor elkaar
Het beurzenproject zal samen met een gezondheids-, duurzaamheids- en wetenschapsproject opgenomen worden in de aankomende Jaarfondscampagne. In de komende periode informeren we onze relaties hier verder over. We hopen op weer een succesvol resultaat. Samen voor elkaar, samen voor vier mooie, maatschappelijke projecten.