Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit Maastricht is op 11 april 2018 de Maastricht University Medallion of Honour uitgereikt aan Jos Kievits, directeur Development & Alumni Relations en directeur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. De Maastricht University Medallion of Honour is hem verleend omdat hij zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Universiteit Maastricht, onder andere door zijn inzet voor Universiteitsfonds Limburg/SWOL en de professionalisering van het alumnibeleid.

Universiteitsfonds Limburg/SWOL
In zijn rol als directeur van het Universiteitsfonds hielp zijn passie voor de wetenschap de zichtbaarheid van het fonds te vergroten en zorgde hij ervoor dat de steunstichting van de Universiteit Maastricht aanzienlijke bedragen wist te verwerven. Met deze gelden werden onderwijs- en onderzoeksprojecten mede mogelijk gemaakt, alsook het realiseren van ambities van faculteiten, onderzoekers en studenten. Onder bezielende leiding van Jos begon het Universiteitsfonds Limburg als één van de eerste Nederlandse universiteiten met fondsenwerving onder oud-studenten. Tevens heeft Jos zorggedragen voor het feit dat in de loop der jaren zo’n 30 Fondsen op Naam onder de vleugels van het Universiteitsfonds werden gevestigd.

Alumnibeleid
Jos heeft de afgelopen 9 jaar leiding gegeven aan de afdeling Development & Alumni Relations. In zijn eerste jaar als directeur heeft Jos de beleidsvisie ‘Binden en Bouwen’ geformuleerd waarin het alumnibeleid van de Universiteit werd omschreven. De ambities van deze visie hebben geresulteerd in een verdere professionalisering van het alumnibeleid. Onder zijn leiding werden onder andere een nieuwe alumnidatabase en bijbehorend -portaal geïmplementeerd. Tevens heeft hij de jaarlijkse lezingenreeks ‘UM Star Lectures’ voor alumni opgezet, die uitgegroeid is tot een ware traditie, waarbij jaarlijks meer dan 1000 alumni aanwezig zijn.

Over de UM Medallion
De UM Medallion wordt toegekend aan medewerkers van de UM die zich door hun werkzaamheden in de meest brede zin van het woord op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de naamsbekendheid, de reputatie of de ontwikkeling van de Universiteit Maastricht. De UM Medallion wordt alleen ter gelegenheid van het afscheid van medewerkers uitgereikt.