Op 17 en 18 maart 2017 vond de derde jaarlijkse conferentie van het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) plaats. De conferentie, getiteld ‘Participatory Practices in Arts and Heritage’ werd bijgewoond door 150 internationale onderzoekers, museum- en erfgoedprofessionals, beleidsmakers, kunstenaars en studenten.

De eerste dag van de MACCH conferentie vond plaats op de Jan van Eyck Academie en werd geopend door gedeputeerde Hans Teunissen. Na het welkomstwoord bestond het programma uit lezingen en een discussie rond het thema ‘digitale participatie’. In haar keynote presentatie zette Prof. dr. Gabriella Giannachi (University of Exeter) voorts de opkomst van het begrip participatie uiteen met een bespreking van de belangrijkste theoretische verhandelingen. Ze liet onder andere zien dat participatie niet alleen in de kunsten, maar ook in de wetenschap, politiek en economie een belangrijk, maar vaak problematisch en moeilijk te definiëren begrip is. Tijdens de tweede dag in het Bonnefantenmuseum werden er levendige ronde-tafeldiscussies gevoerd over onder meer community art, urban participation en lokaal erfgoed en de rol en verantwoordelijkheden van inwoners, overheid en culturele instellingen.

De conferentie bracht interessante inzichten en perspectieven vanuit verschillende academische en professionele achtergronden samen en bood een platform voor discussie over de mogelijkheden en moeilijkheden van participatie in de kunst en erfgoedwereld.

De conferentie werd georganiseerd in een samenwerking tussen de Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), de Jan van Eyck Academie en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Hogeschool Zuyd. Het MACHH ontving een subsidie van het Universiteitsfonds Limburg voor het organiseren van deze conferentie.