Op vrijdag 2 september j.l. is op het plein voor Maastricht University School of Business and Economics, de plaats waar de Universiteit Maastricht ooit begon, een monument onthuld ter herinnering aan Dr. Sjeng Tans. Het monument is gemaakt op initiatief van het Comité Dr. J. Tans 2016 en gerealiseerd door beeldend kunstenaar Caius Spronken.

De universiteit is vergroeid met het straatbeeld van Maastricht en Dr. Sjeng Tans verdient mede daarom in Maastricht een blijvende en waardige plek die herinnert aan zijn betekenis voor Maastricht en de regio. Om die reden is het Comité Dr. J. Tans een actie gestart om een monument voor hem op te richten, daar waar het allemaal begon, in het hart van de stad. Het monument is een geschenk aan de stad Maastricht en haar burgers. Dit initiatief heeft belangrijke steun ontvangen van de gemeente Maastricht, de provincie Limburg, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, de Universiteit Maastricht, de stichting Elisabeth Strouven, de stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof en het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht dankt de initiatiefnemers voor het feit dat zij juist in het jubileumjaar van de universiteit deze bijzondere actie hebben ondernomen.

Na zijn politieke loopbaan in de Tweede Kamer, gemeenteraad en Provinciale Staten was Tans voorzitter van de Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Maastricht, die de oprichting van de Universiteit Maastricht voorbereidde. In 1977 werd hij voorzitter van het eerste college van bestuur van die universiteit. Als oprichter wordt hij op de Universiteit Maastricht nog geëerd in de jaarlijkse Tanslezing, de Tanspenning (penning voor belangrijke verdiensten voor de universiteit) en de dr. Tanslaan en het dr. Tans-gebouw van het azM in Randwijck.

Klik hier voor meer informatie over het kunstwerk en de kunstenaar