In juni 2020 is een nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit Maastricht ingericht, die concrete instrumenten gaat ontwikkelen en implementeren voor de beoordeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Deze bijzondere leerstoel wordt beheerd door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en zal gedurende ten minste 5 jaren worden gecoördineerd door professor Trudie Schils van de Universiteit Maastricht (0,2 fte). Zij is ook programmaleider van de Educatieve Agenda Limburg.

 

Ter ere van wijlen heer Solberg

De financiering van deze leerstoel komt vanuit de voormalige Stichting Solberg-Verlinden. Deze stichting is in het verleden opgericht door wijlen heer J.W. Solberg, de eerste directeur van het Cito, en zijn echtgenote. Deze bijzondere leerstoel beoogt het gedachtengoed van wijlen heer Solberg – namelijk objectivering bij de beoordeling van studieresultaten  – te handhaven en uit te breiden naar sociaal-emotionele vaardigheden, die in toenemende mate van belang zijn voor een succesvolle (onderwijs)loopbaan.