Onderzoekers Lars Riecke en Bettina Sorger ontvingen subsidie van het Brains Unlimited Pioneer Fund om de hersenactiviteit van mensen met Tinnitus (oorsuizen) te onderzoeken.

De vraag was hoe de mens normale geluiden in de hersenen verwerkt als hij wordt afgeleid door een ander verstorend geluid zoals het tinnitus geluid. Hiervoor onderzochten zij tien gezonde proefpersonen. Door hen een luistertaak te laten uitvoeren in aanwezigheid van een verstorend geluid simuleerden zij de situatie waarin Tinnitus patiënten verkeren.

Met behulp van een zeer sterke FMRI scanner (7 Tesla) werd de hersenactiviteit tijdens het uitvoeren van deze taak gedetailleerd in kaart gebracht. De onderzoekers legden vast dat het verstorend geluid inderdaad een verstorend effect heeft in de grote hersenen en de hersenstam op de verwerking van taak-relevante geluiden. Het verstorende effect is zelfs groter als beide geluiden ongeveer dezelfde frequenties hebben.

Dankzij de subsidie van het Fonds, ligt er nu een blauwdruk om Tinnitus patiënten te testen in samenwerking met de experts binnen het Academisch Ziekenhuis en hebben de onderzoekers een subsidie aanvraag kunnen formuleren voor de NWO om verder onderzoek naar een gepaste behandeling te kunnen financieren.