Afgelopen maart vonden de UM Star Lectures plaats, met boeiende professoren die tegelijkertijd in 12 Europese steden lezingen gaven voor alumni van Maastricht University. Meer dan 700 alumni kwamen bij elkaar om te leren, te netwerken en herinneringen op te halen met oude studiegenoten. Dit jaar was er een nieuwe ontwikkeling: al het inschrijfgeld werd gedoneerd aan het Gelijke Kansen Programma van het Universiteitsfonds Limburg.

Vandaag vond de officiële overhandiging plaats van de cheque, waarbij Camiel, alumni officer van Maastricht University, namens alle alumni de opbrengst van de UM Star Lectures overhandigde aan Guido Vanderbroeck, senior adviseur van het Universiteitsfonds Limburg. We willen alle UM alumni hartelijk bedanken voor deze donatie en hun bijdrage aan het Gelijke Kansen Programma.

Wat is het Gelijke Kansen Programma?

Het Universiteitsfonds Limburg streeft ernaar om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. Met het Gelijke Kansen Programma richten we ons op het wegnemen van barrières die kansarme jongeren ervaren bij het volgen van een opleiding. In een tijd waarin het streven naar toegankelijk onderwijs voor iedereen centraal staat, erkennen we de groeiende kloof in kansen, vooral verergerd door hedendaagse crises. Een onderwijsdiploma speelt een grote rol bij het vormgeven van iemands kansen op de arbeidsmarkt, evenals zijn of haar gezondheid en huisvestingssituatie. Echter, voor sommige jongeren zijn financiële en sociale obstakels een belemmering bij het nastreven van een opleiding.

Het Gelijke Kansen Programma biedt een oplossing door het mogelijk maken van maatschappelijke beurzen voor kansarme jongeren uit de regio Limburg. Deze beurzen zijn bedoeld om de toegang tot onderwijs te waarborgen door financiële ondersteuning te bieden voor studiekosten en/of extra voorlichting en studiebegeleiding. Daarnaast ondersteunt het programma gelijkheidsprojecten binnen de Universiteit Maastricht, gericht op het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit binnen het onderwijslandschap. Met deze inspanningen trachten we een eerlijker onderwijssysteem te creëren waarin alle jongeren gelijke kansen krijgen om hun volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Het gedoneerde geld aan het Gelijke Kansen Programma komt terecht bij jongeren die het echt kunnen gebruiken. Dankzij de ondersteuning van dit programma krijgen deze jongeren niet alleen de kans om te studeren, maar kunnen ze ook extra kosten rondom hun opleiding financieren. Hierdoor wordt onderwijs voor iedereen toegankelijk. Ontdek zelf de impact van het ontvangen van een beurs en extra financiële steun door de verhalen te lezen van recente ontvangers van beurzen.