Met de doelstelling om de levens van mensen met hersenletsel te verbeteren, kondigen we de oprichting aan van het Hersenletsel Fonds. Dit nieuwe initiatief streeft ernaar de levens van individuen met hersenletsel en hun omgeving te bevorderen door middel van het vergaren, toepassen en verspreiden van kennis.

Het Hersenletsel Fonds zal verschillende activiteiten ontplooien om deze missie te verwezenlijken. Deze omvatten:

  • Wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie;
  • Innovatie in zorg en productontwikkeling;
  • Educatie en training;
  • Voorlichting en maatschappelijke initiatieven.

Het Hersenletsel Fonds richt zich op diverse vormen van hersenaandoeningen, variërend van beroertes tot hersenletsel door een ongeval of ziekte, bij zowel kinderen als volwassenen. Ook ondersteunt het alle fasen na het oplopen van het hersenletsel, van acute opvang tot lange termijn zorg. Deze alomvattende aanpak belooft een veelbelovende nieuwe fase te markeren in de strijd tegen de impact van hersenletsel.

Leer meer over dit fonds >