Je bent hier:

ANBI

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is een charitatieve stichting met als doelstelling de ondersteuning van onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. De stichting is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en aldus ook vermeld op de lijst van ANBI instellingen welke worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Door deze erkenning treden gevolgen op voor zowel het fonds zelf als voor degenen die een schenking doen aan het Universiteitsfonds Limburg/SWOL (fiscaal voordeel).

Een ANBI heeft onder andere de plicht om zijn Jaarstukken (beleidsplan, bestuursjaarverslag, financieel jaarverslag en het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen) publiekelijk bekend en toegankelijk te maken. Voor dit doel wordt verwezen naar “Jaarstukken”.