Je bent hier:

Bestuur

Voorzitter van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, alumni en de wetenschappelijke en bestuurlijke staf van de Universiteit Maastricht. Zij vervullen hun functie als bestuurslid van het Universiteitsfonds Limburg om niet.

Ereleden
Eind 2022 werd Theo Bovens benoemd tot erelid. In de periode 2011-2021
bekleedde Theo Bovens de functie van voorzitter, vanwege zijn benoeming tot commissaris van de Koningin respectievelijk Koning in de provincie Limburg. Een rol die hij met verve heeft vervuld.

Eerder benoemde het Universiteitsfonds Limburg dr. J. Kremers (voorzitter, 1977 -1989), mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (voorzitter 1993-2005) en drs. W. Blind RA (penningmeester 1990-2005) tot ereleden.

Dagelijks Bestuur

 • De heer E. Roemer, voorzitter
  Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg
 • Mevrouw prof. dr. R. Letschert, vicevoorzitter
  Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
 • Mevrouw mr. N. Niessen, secretaris
  Partner Boels Zanders Advocaten; alumna Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • De heer drs. R. Pluymakers, penningmeester
  Regional Managing Partner Ernst & Young
 • De heer dr. M. Schreinemacher
  Managing Director KRECO NV; alumnus Faculty of Health Medicine and Life Sciences

Algemeen Bestuur

 • De heer prof. dr. R. Bauer
  Professor Institutional Investors, School of Business and Economics; alumnus School of Business and Economics
 • Mevrouw D. Blaauw
  Bestuursadviseur Gemeente Valkenburg; alumna Faculty of Law
 • De heer R. Coenen
  Voorzitter Limburgse Werkgeversvereniging, Directeur/eigenaar TRIAS BV
 • Mevrouw prof. dr. M. oude Egbrink
  Vice-decaan Onderwijs, Faculty of Health Medicine and Life Sciences, Department of Physiology, School for Health Professions Education (SHE); alumna Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
 • De heer W. Hillenaar
  Burgemeester van Maastricht
 • De heer mr. T. de Klein
  Notaris Noto Notarissen, gespecialiseerd in nalatenschappen
 • Mevrouw prof. dr. Y. van der Meer
  Professor Sustainability of Chemicals and Materials, Faculty of Science and Engineering; Scientific Vice-Director Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials 
 • De heer T. Schok
  Chirurg-oncoloog & gastro-intestinaal chirurg, VieCuri Medisch Centrum, alumnus Faculty of Health, Medicine and Life Sciences; alumnus Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
 • De heer P. Thissen
  Ere-ambassadeur van Limburg, Voormalig voorzitter Ondernemend Venlo 
 • Mevrouw mr. F. van de Vorst
  Strategisch adviseur regionale samenwerking en public affairs, Fontys Hogescholen, alumna Faculty of Law