Je bent hier:

Bestuur

Voorzitter van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de heer Th.J.F.M. Bovens. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, alumni en de wetenschappelijke en bestuurlijke staf van de Universiteit Maastricht. Zij vervullen hun functie als bestuurslid van het Universiteitsfonds Limburg om niet.

Het fonds heeft drie ereleden: dr. J. Kremers (voorzitter, 1977 -1989) en mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter in de periode 1993-2005 en drs. W. Blind RA, penningmeester in de periode 1990-2005.

Dagelijks Bestuur

 • Drs. Th. Bovens, voorzitter
  Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg
 • Prof. dr. M. Paul, vice-voorzitter
  Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
 • Mr. N. Niessen, secretaris
  Partner Boels Zanders Advocaten, alumnus Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Drs. R. Pluymakers RA, penningmeester
  Regional Managing Partner Ernst & Young
 • Drs. E. Joosten
  CEO van Arion International, alumnus Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Algemeen Bestuur

 • Dr. R. Bauer
  Professor Institutional Investors, School of Business and Economics, alumnus School of Business and Economics
 • Mevrouw A. Galama
  Public Affairs Manager WWF, alumna Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
 • Drs. M. de Jong
  Oprichter en Managing Partner Monitor Capital Partners, alumnus School of Business and Economics
 • De heer J. Klerken
  Directeur Scelta Mushrooms B.V.
 • Mr. J-W. Neggers
  Directeur JWN Finance B.V., alumnus Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Mevrouw Mr. A. Penn-te Strake
  Burgemeester van Maastricht
 • De heer T. Schok
  Chirurg in opleiding MUMC+, alumnus Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
 • Dr. M. Schreinemacher
  Managing Director KRECO NV, alumnus Faculty of Health Medicine and Life Sciences
 • Prof. dr. N. de Vries
  Professor Health Education and Promotion, MUMC+, vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences