Je bent hier:

Jaarstukken

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is een officiële goede doelen stichting; erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor geniet met name de gever van fiscaal voordeel.

ANBI’s zijn onder andere verplicht om het jaarverslag en het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen publiek toegankelijk te maken.