ANBI

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is een charitatieve stichting met als doelstelling de ondersteuning van onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u belastingvriendelijk kunt doneren en uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u méér schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst u het verschil terugbetaalt. U kunt ervoor kiezen om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling van uw keuze.

Het Fonds is opgenomen in de lijst met ANBI-instellingen die u kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

Een ANBI heeft onder andere de plicht om jaarstukken (beleidsplan, bestuursjaarverslag, financieel jaarverslag en het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen) publiekelijk bekend en toegankelijk te maken. U vindt de documenten hier.

NAF

Vanuit het Fonds zien we een toenemende belangstelling van alumni en particulieren uit de VS om financieel bij te dragen aan maatschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Om dit te stimuleren, hebben we een samenwerking opgezet met de Netherlands-America Foundation (NAF), die relaties tussen Nederland en de VS wil bevorderen. Via ons eigen Maastricht University Fund bij de NAF doneer je uit de VS op een fiscaal vriendelijke wijze aan jouw alma mater. Mocht je hier vragen over hebben, laat het ons weten.

TGE

Als de meest internationale universiteit van Nederland en als onderdeel van de EUregio, komt een groot deel van onze gevers uit België en Duitsland. Speciaal voor deze donateurs heeft het Universiteitsfonds Limburg zich aangesloten bij Transnational Giving Europe (TGE). Door uw donatie over te maken aan een bij TGE aangesloten stichting in eigen land, geniet u eveneens fiscaal voordeel en komt het gedoneerde bedrag volledig ten goede aan de stichting Universiteitsfonds Limburg.

Meer info over de verschillende manieren van schenken leest u hier. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op via info@ufl-swol.nl.