Fiscaal voordeel

De Stichting Universiteitsfonds Limburg is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u méér schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst u het verschil terugbetaalt. U kunt ervoor kiezen om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling van uw keuze.

Particulieren

Het belastingvoordeel is van toepassing op zowel éénmalige als periodieke schenkingen. Er gelden echter wel verschillende regels.

Eenmalige schenkingen

Een éénmalige schenking is aftrekbaar van de belasting als deze per jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen bedraagt. U mag maximaal 10% van het verzamelinkomen aan schenkingen aftrekken.

Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen zijn niet aan een minimumbedrag gebonden en bieden fiscaal gezien het meeste voordeel. Afhankelijk van uw belastingtarief betaalt de fiscus namelijk tot 52 procent van uw schenking aan u terug.

Uw schenking is volledig fiscaal aftrekbaar zolang u het Universiteitsfonds Limburg voor minimaal 5 jaar en met een vast bedrag steunt en dit laat vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dit kan via de notaris, notariskantoor Huenges Wajer Joosten stelt de notariële schenkingsakte gratis voor u op, maar mag tegenwoordig ook via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact met ons op.

Bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een ANBI zijn allen aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden en de giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

De regelgeving rondom giftenaftrek is complex en wij adviseren u altijd om eerst advies in te winnen bij uw belastingadviseur. Wij helpen u hierbij graag.