Een belangrijk deel van het vermogen van het Universiteitsfonds Limburg is, in de vorm van de zogenaamde Fondsen op Naam, gericht op een aantal specifieke bestemmingen. Bij deze fondsen is door de schenkers een meer of minder nauw omschreven doel geformuleerd waaraan de in dat fonds aanwezige middelen moeten worden besteed.

De Fondsen op Naam vallen onder de verantwoordelijkheid en het beheer van het Universiteitsfonds Limburg. De toewijzing van middelen uit die fondsen wordt geleid door aan die fondsen verbonden adviescommissies van deskundigen op het gebied van een specifiek fonds.

Hier vindt u de algemene kenmerken van een fonds op naam en een lijst van de fondsen die door het Universiteitsfonds Limburg worden beheerd. Tevens wordt vermeld welke doelstellingen de fondsen hebben, hoe zij bereikbaar zijn en hoe zij gesteund kunnen worden.