Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. In dit kader vragen we onze donateurs of én hoe men geinformeerd wil worden over het Universiteitsfonds Limburg en ontwikkelingen bij de Universiteit Maastricht.

    Gelieve aan te geven waarvoor we uw gegevens, naats de verwerking van uw donatie, mogen gebruiken.