Je bent hier:

Projecten

In 2018 ontvingen de volgende projecten subsidie van het Universiteitsfonds Limburg

Sport

 • Het fonds gaf voor de tweede keer een subsidie voor deelname aan het Maastricht University Cheerleading Europeans 2018. Dit vond plaats in Helsinki, waar het team Maastricht University en Nederland vertegenwoordigde. Het publiek werd al opgewarmd met een aantal spontane voorstellingen tijdens de reis op het treinstation en vliegveld. Het optreden was een fantastische ervaring voor het gehele team en werd bekroond met een 8e plaats. Zie ook: https://drive.google.com/file/d/134K0ciPwMEKs9BFfGNcNveo2QsCOwCHg/view

Diversen

 • Het fonds leverde een financiële bijdrage aan een uitgave van het periodiek magazine “De Verkiezingsflux” dat uitgegeven werd voor de Gemeenteraad Verkiezingen in maart 2018.
 • Het fonds leverde een bijdrage aan de organisatie van de Week van Duurzaamheid (april) om op deze manier duurzaamheid te promoten door heel Maastricht. Er was een gevarieerd aanbond van lezingen, workshops en filmexcursies. De diverse activiteiten werden drukbezocht en waren stimulerend voor elke bezoeker.
 • De organisatie van een Europese Conferentie georganiseerd door studentenvereniging UAEM Maastricht (Universities Allied for Essential Medicines). Deze conferentie vindt elk jaar plaats. Afgevaardigden van verschillende steden en landen (voornamelijk uit Europa) komen samen om ervaringen, ideeën en bereikte doelen uit te wisselen. Maastricht was voor de eerste keer de ontvangende en organiserende stad. De conferentie vond plaats van 20-22 april 2018, UAEM Maastricht kon 43 afdelingen uit 13 verschillende landen verwelkomen.
 • Op 8 mei 2018 heeft het eerste Veritas-forum van Maastricht plaatsgevonden, waarin rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur en de jonge, progressieve theoloog Alain Verheij met elkaar in debat zijn gegaan over de betekenis van de westerse identiteit en de plaats van religie in de hedendaagse maatschappij.

Het werd een mooie avond die bezocht werd door ongeveer 110 personen. Zie voor beelden: https://www.facebook.com/veritasnl/videos/1952763108068838/

 

In 2017 ontving men voor de volgende studentenactiviteiten subsidie:

In 2017 ontvingen de volgende projecten subsidie van het Universiteitsfonds Limburg

Sport

 • Bijdrage voor deelname aan Europese Universiteiten Tenniskampioenschappen in Madrid. Per land speelde het beste studententeam. De Universiteit Maastricht werd internationaal op de kaart gezet en het team kon concurreren met topspelers vanuit de hele wereld. Facebookpagina link: https://www.facebook.com/TeamNederlandEUC2017/?ref=br_rs
 • Tevens gaf het fonds gaf een subsidie voor deelname aan het European Cheerleading Championships in Praag, waar het team Maastricht University en Nederland vertegenwoordigde. Het optreden was een geweldige ervaring voor het gehele team.

Cultuur

 • Het Universiteitskoor vierde het 40-jarig bestaan. Ter ere van dit jubileum organiseerde het koor een aantal activiteiten, waaronder een drukbezochte reünie voor oud Koorleden op 11 februari jl. In juni vond een succesvol lustrumconcert plaats in het MECC Maastricht. Hier werd de uitvoering van Carmina Burana ten gehore gebracht voor een publiek van meer dan 900 personen.

Diversen

 • Het fonds leverde een financiële bijdrage aan een uitgave van het periodiek magazine “De Verkiezingsflux” dat uitgegeven werd voor de landelijke Tweede Kamer verkiezingen 2017.

In 2016 ontvingen de volgende wetenschappelijke projecten subsidie van het Universiteitsfonds Limburg

FHML (Faculty of Health Medicine and Life Sciences)

 • Bijdrage aan een minisymposium over ‘population based Toxicogenomics’ waar verschillende coördinatoren van grote Europese consortia waarin gebruik gemaakt wordt van biobank materialen van grote Europese cohorten, en/of toonaangevend is in de daarbij behorende complexe data-analyse, zullen spreken. Dit zal de internationale samenwerking binnen het onderzoeksveld vergroten.
 • Bijdrage aan een internationale open publieke seminar over de nieuwe verstoorde eetpatronen waarbij er met name gekeken wordt naar Orthorexia Nervosa.
 • Bijdrage aan een project dat het moleculaire profiel zal blootleggen van twee wijnen die worden geproduceerd in Limburg. Dit helpt om de oorsprong van Limburgse wijn te beschermen en om het effect van biodynamische productie op haar kwaliteit te begrijpen.
 • Bijdrage aan het hepatopancreatobiliair (HPB) post-graduate congres ter voorbereiding op het internationaal erkende Union Européenne des Médicines Spécialistes (UEMS) examen voor hepatopancreatobilair chirurgen, en ter update voor ervaren HPB chirurgen en andere geïnteresseerden in HPB.
 • Bijdrage aan een internationaal symposium over ethniciteit in gezondheidsonderzoek, beleid en zorg. Hierbij zal ook centraal staan de rol van verschillende nationale contexten en dynamieken in het genereren van kennis rond ethniciteit door gezondheidsonderzoek en het formuleren van beleid.
 • Bijdrage aan het opzetten van een langdurige samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof. Dr. R. DeRubeis (University of Pennsylvania). Deze zal als doel hebben depressie-onderzoek binnen UM te verbeteren.
 • Bijdrage aan de tweede editie van het EU(RON)-CHINA Symposium on Translational Neuroscience. Deze zal als doel hebben kennis, informatie en ervaring uit te wisselen in het gebied van translational neuroscience.
 • Bijdrage aan het opzetten van een expert workshop die als doel heeft het vormgeven aan een internationaal debat over de toekomst van de voedingswetenschappen.
 • Bijdrage aan het ‘DNA METHYLATION ATLAS’ project, die als doel heeft de kwaliteit van DNA methyleringsmarkers in kaart te brengen en richtlijnen aanbieden om optimale DNA methyleringstesten. Dit project wordt in samenwerking met internationale partners aan de Universiteit Gent en University of Pittsburgh Cancer Institute uitgevoerd.
 • Bijdrage aan het programma ‘Kracht van Kracht’ dat zich richt op beweeggedrag en beweegmotivatie bij jongeren met overgewicht. Deze activiteit richt zich voornamelijk op het verder ontwikkelen van dit programma in samenwerking met internationale contacten uit de Verenigde Staten en Australie.
 • Bijdrage aan een state-of-the-art animal monitoring system for advanced microscopy. Het gebruik van dit systeem tijdens dierenonderzoek zal de kwaliteit van de resultaten verbeteren en ook bijdragen aan een verhoogd dierenwelzijn tijdens het onderzoek.
 • Bijdrage aan een symposium over het opzetten van first-in-man medical device klinische trials. Kennis uitwisselen betreffende de regelgeving en uitvoering van first-in-man medical device klinische trials zal hier centraal staan.
 • Bijdrage aan een pilotstudie naar neuronale substraten van angststoornissen bij de ziekte van Parkinson.
 • Bijdrage aan een internationale conferentie ‘Social Science and Health Innovations’ dat georganiseerd zal worden door UM CAPHRI research programme in samenwerking met Tomsk State University and Siberian State Medical Univerity in Rusland.

FoL (Faculty of Law)

 • Bijdrage aan het ‘Maastricht Symposium and Essay Competition on the Sovereignty Dispute over the Falklands (Malvinas)’. Het symposium brengt een selecte groep van specialisten op het gebied van internationaal recht uit Nederland en het buitenland samen om de verschillende aspecten van de hoofvraag te belichten: Hoe kan het soevereiniteitsdispuut over de Falklandeilanden worden beslecht? De Essay wedstrijd is open voor studenten van universiteiten in de Europese Unie.
 • Bijdrage aan hoogstaande zomerschool week over EU recht in Frankrijk, georganiseerd door de Universiteit Maastricht voor een geselecteerde groep studenten. Het onderwerp van de zomerschool is het belichten van de rol van het Europees Hof vanuit interdisciplinaire hoeken. Vooraanstaande sprekers uit de academische wereld, de praktijk en leden van het Hof zullen hun bijdrage leveren.
 • Bijdrage aan de tweede Migratie Conferentie van het Worldwide Universities Network dat wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht. WUN is een globaal netwerk van vooraanstaande hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen bestaande uit 18 universiteiten uit 11 landen en verspreid over 5 continenten. WUN brengt vooraanstaande onderzoekers met verschillende geografische en disciplinaire inzichten en beleidsmakers en praktijkbeoefenaars samen om vier verschillende thema’s te bespreken: gezondheidsmigratie, onregelmatige en gedwongen migratie, arbeidsmobiliteit en overgangsfamilies.
 • Bijdrage aan de jaarconferentie van ITEM die als thema zal hebben: het belang van inzicht in effecten van wet- en regelgeving op grensregio’s na 25 jaar verdrag van Maastricht.
 • Bijdrage aan de organisatie van een tweedaagse conferentie in Maastricht op het gebied van huwelijk, echtscheiding en religie, genaamd: ‘Marital Captivity: Divorce, Religion, and Human Rights’. Dit is gelinkt aan een leerstoel binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid genaamd: Islamitisch Familierecht in een Europese context. Deze conferentie sluit tevens ook aan bij een lopend vijfjarig onderzoeksproject naar Huwelijkse Gevangenschap.
 • Bijdrage aan een conferentie genaamd: ‘Theorising Labour Law in a Changing World: New Perspectives and Approaches’. Het zal voornamelijk stilstaan bij hoe arbeidsrecht zich moet aanpassen en veranderen in een veranderende wereld van het werk. Deze conferentie zal zich losmaken van de traditionele theorieën van het arbeidsrecht en kijken hoe andere onderzoeksgebieden en nationaliteiten hier een bijdrage aan kunnen leveren en nieuwe perspectieven te kunnen bieden om dit probleem te kunnen oplossen.
 • Bijdrage aan het symposium ‘De Europese Erfrechtverordening’, waarin civiel- en fiscaalrechtelijke vraagstukken behandeld worden. Er zal tijdens het symposium specifieke aandacht gegeven worden aan het nalatenschap binnen de Euregio.
 • Bijdrage aan een internationale conferentie met de vraag wat de betekenis is van sociale, economische en culturele mensenrechten voor vluchtelingen, azielzoekers, en niet-gedocumenteerde vreemdelingen in het Europa van vandaag.
 • Bijdrage aan een conferentie over de toekomst van het nationaliteitsrecht (‘The Future of Nationality Law’). De conferentie zal discussiëren over wenselijke toekomstige ontwikkelingen in het nationaliteitsrecht, met name in kader van terroristische activiteiten van personen met dubbele nationaliteit.
 • Bijdrage aan een seminar genaamd ‘Neuroscience in the Courtroom’. Het seminar zal een ‘neurolaw’ perspectief nemen op het gebied van wettelijke verantwoordelijkheid en mentale staat.
 • Bijdrage aan het Nederlands-Belgisch Rechtshistorisch Colloquium waarin rechtshistorici uit de Lage Landen de mogelijkheid krijgen om hun lopend onderzoek te presenteren en te laten toetsen door hun collega’s.
 • Bijdrage aan een conferentie genaamd ‘The Surveillance Triangle: Authorities, Data subjects and Means’. Er zal dan gediscussieerd worden over de rol van toezicht in de EU en de bijkomende tegenstrijdige belangen.
 • Bijdrage aan het jaarlijkse MACCH conferentie met als thema ‘Participatory practices in arts and heritage’.

FASoS (Faculty of Arts and Social Sciences)

 • Bijdrage aan het internationale symposium ‘Books and the City’ dat wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Jan van Eyck Academie. Het symposium heeft als doel om de relaties tussen boeken en stadsgebieden te bekijken vanuit een multidisciplinaire perspectief. Daarbij zal er ook een expositie zijn van boeken en geprinte zaken van de Van Eyck collectie.
 • Bijdrage aan de organisatie van de internationale workshop met als onderwerp het burgerschaps- en diasporabeleid in postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa. Dit in verbinding met een speciale uitgave van het vakblad ‘Central and Eastern European Migration Review’.
 • Bijdrage aan de organisatie van de Maastricht International Workshop on Economic Exchanges: the social and conversational activity of economic encounters.
 • Bijdrage aan de deelname van vijf studenten aan het jaarlijkse internationale Graduate Liberal Studies Symposium dat gehouden wordt op Simon Fraser University in Vancouver, Canada. Zij zullen op de conferentie hun master thesis-onderzoek presenteren.
 • Bijdrage aan de eerste conferentie van de Memory Studies Association genaamd ‘The Future of Memory’. Er wordt stil gestaan bij de verschillende uitdagingen waarmee het gebied memory studies mee te maken heeft. De conferentie heeft ook als doel de samenwerking tussen academici in Maastricht en die op universiteiten in het buitenland te versterken op het gebied van memory studies.
 • Bijdrage aan het jaarlijkse MACCH conferentie met als thema ‘Participatory practices in arts and heritage’.
 • Bijdrage aan de conferentie ‘Researching in South-South Development Cooperation: critical reflections on epistemological and methodological challenges.

 

SBE (School of Business and Economics)

 • Bijdrage aan de Small Area Estimation conferentie in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Small Area Estimation speelt een belangrijke rol in de economische en sociale wetenschappen voor het samenstellen van betrouwbare statistische informatie.
 • Bijdrage aan het European Accounting Association congres; het bekendste en belangrijkste jaarlijkse evenement in Europa op het gebied van accounting. Het congres biedt promovendi, research master studenten en stafleden in contact met toonaangevend accounting onderzoek.
 • Bijdrage aan het tweede Maastricht Behavioral Economic Policy Symposium (M-BEPS 2016) dat gedrags- en experimentele onderzoekers vanuit verschillende disciplines samenbrengt. Ook beleidsmakers en praktijkdeskundigen die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag in economische omgevingen zullen hierbij aansluiten.
 • Bijdrage aan een conferentie van FMA Young Scholars met als thema: Finance and Investment in Creative Ventures.
 • Bijdrage aan de 44e jaarlijkse conferentie van de European Association for Research in Industrial Economics (EARIE).
 • Bijdrage aan het jaarlijkse MACCH conferentie met als thema ‘Participatory practices in arts and heritage’
 • Bijdrage aan de organisatie van de European Seminar on Bayesian Econometrics (ESOBE) bijeenkomst waarin onderzoekers uit dit academisch gebied ideeën uitwisselen en samen workshops volgen.
 • Bijdrage aan een speciaal evenement georganiseerd door de European Centre for Corporate Engagement (ECCE). Het evenement zal workshops aanbieden en een paneldiscussie houden met als thema ‘The Future of Money and Finance in Europe: Special Event on the Occasion of the 25th anniversary of the Maastricht Treaty’.

 

FHS (Faculty of Humanities and Sciences)

 • Bijdrage aan een 2-daags internationale workshop met daarin een competitie verwerkt die zich focust op de integratie van ECG-Imaging met andere structural imaging modalities en multi-scale informatie. Daarbij zal ook aandacht geschonken worden aan hoe ECG-Imaging een standaard hulpmiddel kan worden gemaakt in de klinische praktijk.
 • Bijdrage aan de organisatie van een workshop genaamd: EU External Governance and the Implementation of UN Sustainable Development Goals.
 • Bijdrage aan het jaarlijkse MACCH conferentie met als thema ‘Participatory practices in arts and heritage’
 • Bijdrage aan een project dat als doel heeft het ontwikkelen van een internationale samenwerking om de impact van het milieu op bio-based materialen en processen in de Euregio te bespreken.

 

FPN (Faculty of Psychology and Neuroscience)

 • De vergroting van kennis op het gebied van probabilistische bedradingsprogramma’s om de analyse van verzamelde data van onderliggende mechanismen van de psychopathologie te stroomlijnen. Het Maryland Psychiatric Research Center vervult een pioniersfunctie op dit onderzoeksgebied en de bijbehorende statistische methodes. Door twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht naar het MPRC te sturen kan bij terugkomst deze kennis geïmplementeerd en verspreid worden op de afdeling Psychologie en Neuropsychologie.
 • Bijdrage aan organisatie van een congres ‘Drugs and the Brain’ in het kader van de zomerschool in samenwerking met de Graduate School EURON (European Graduate School for Neuroscience).
 • Bijdrage aan een project dat onderdeel uitmaakt van het Junior Researcher Program (JRP). Het JRP geeft jonge onderzoekers in het vakgebied van psychologie de kans om cross-cultural research uit te voeren in Europa.

Maastricht Graduate School of Governance

 • Bijdrage aan de jaarlijkse conferentie van de ‘Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), met als thema ‘Public Policy and Governance Beyond Borders’.

Overig

 • In het kader van het 40-jarig bestaan van de Universiteit Maastricht kijkt de Universiteitsbibliotheek terug op 40 jaar Bijzondere Collectie. Het Universiteitsfonds Limburg steunt het project ‘Student op Reis’ waarbij een student op reis gaat aan de hand van een historisch verslag uit de Jezuïetencollectie. Hierbij worden de huidige tradities en gewoonten van de lokale bevolking vergeleken met tradities en gewoonten die zijn beschreven in het reisverslag van de jezuïet.
 • Bijdrage aan de organisatie van een internationaal congres ten behoeve aan massa spectrometrie imaging in Nederland door het Maastricht MultiModal Molecular Imaging (M4I) instituut