Je bent hier:

Dankzij het Fonds

Met de steun van bedrijven, particulieren en fondsen steunen we ieder jaar weer mooie onderwijs en onderzoeksprojecten aan de Universiteit Maastricht en laten we talent tot bloei komen met studiebeurzen.

Baby in couveuse

Onderzoek

Met onze financiële steun hebben onderzoekers hun onderzoeksvoorstellen dermate kunnen uitbouwen en vormgeven zodat zij in staat waren grote subsidies te verwerven bij bijvoorbeeld de Europese Unie, NWO en grote internationale fondsen. Zoals bijvoorbeeld onderzoeken naar oorsuizen, het voorkomen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en het voorspellen van zwangerschapsvergiftiging.

Dick Mol Elisabeth Strouven met Beurskandidaat

Studiebeurzen

Tientallen buitenlandse studenten konden dankzij vrijgevige particulieren en bedrijven studeren aan de UM. Ze werden geselecteerd op basis van nationaliteit of een bepaald vakgebied. De UM vindt het belangrijk dat studenten de theorie vanuit verschillende perspectieven leren te bekijken. ABP heeft in het recente verleden gedoneerd voor beurzen. Momenteel zijn er twee grote vermogensfondsen die in studiebeurzen voor de Maastricht University Campus Venlo doneren.

kennis-delen

Kennisuitwisseling

Dankzij onze subsidies hebben wetenschappers veldonderzoek of gezamenlijk onderzoek met partneruniversiteiten kunnen starten of hun bevindingen kunnen delen binnen het netwerk door middel van hun vertegenwoordiging op een conferentie.

Local Hero Award 2015

Prijzen

Bedrijven en personen verbonden hun naam aan een prijs om bijvoorbeeld een bijzondere prestatie te belonen of specifiek onderzoek te stimuleren. De Rabobank sponsorde bijvoorbeeld tot voor kort de UM Dissertatieprijs.

Congres

Congressen en evenementen

De nodige internationale congressen en symposia hebben plaatsgevonden in Maastricht mede dankzij onze steun. Het Universiteitsfonds Limburg wil immers middels haar subsidies bijdragen aan de internationale profilering van de UM en aan de onderzoek- of onderwijsprioriteiten. Zoals bijvoorbeeld voor het organiseren van een zomerschool over het Franse recht of een congres voor het Worldwide Universities Network (WUN).

Onderwijs aan de UM

Studenten

Het fonds wil graag het kloppend hart van de universitaire gemeenschap, de studentenpopulatie steunen. Het fonds stimuleert UM deelname aan evenementen en (sport)competities. Zo is het UM Cheerleading team onlangs 8e geworden tijdens de Europese kampioenschapen in Helsinki. Het Universiteitskoor bracht de Carmina Burana ten gehore tijdens hun verjaardagsconcert in het MECC dankzij het universiteitsfonds.

Professor in Coronakamer

Bijzondere Leerstoel

Individuele bedrijven of consortia bekostigden gedegen wetenschappelijk onderzoek door hun naam te verbinden aan een leerstoel. ABN Amro en Océ Canon hebben in de afgelopen jaren respectievelijk de Open Innovation and Business Venturing en Business Service Innovation.

Laboratorium

Onderzoeks-, en onderwijsfaciliteiten

De UM levert een bijdrage aan de architectuur van Maastricht door monumentale panden te gebruiken en te renoveren. Het Universiteitsfonds Limburg heeft in de afgelopen jaren bijvoorbeeld bijgedragen aan het Brain Imaging Centre waar onderzoek naar Alzheimer, Parkinsons’ en depressies kan plaatsvinden.

Robotica

Innovatie

We moedigen onze studenten en onderzoekers maatschappelijke vraagstukken creatief en innovatief op te lossen. Recentelijk zijn onderzoekers en alumni van de Faculteit van Psychologie en Neuroscience gestart met traumaverwerking met behulp van virtual reality. Dankzij het fonds, hebben zij hun idee kunnen verwerken in een bedrijfsplan en hebben ze kunnen deelnemen aan een incubator programma in Sillicon Valley waar ze ook een investeerder wisten te strikken.