Je bent hier:

Prijzen

Met een prijs beloont u een bijzondere prestatie van studenten of onderzoekers, zoals een opmerkelijke  scriptie of dissertatie. Een prijs kan ook een wetenschappelijke of maatschappelijke ontwikkeling in gang zetten. Het geeft u – als particuliere gever of als instelling/bedrijf – de gelegenheid persoonlijk betrokken te raken bij het door u gestelde doel. U kunt uw naam verbinden aan de prijs.

Dissertatieprijs
De dissertatieprijs (€3500) wordt jaarlijks toegekend aan het beste proefschrift van de UM. Het faculteitsbestuur draagt jaarlijks (in de zomer) proefschriften voor om voor de prijs in aanmerking te komen. De prijs wordt aangeboden door het Hooglerarenfonds en uitgereikt gedurende de Dies Natalis.

Valorisatieprijs
Sinds 2014 wordt elke Maastrichtse promovendus gevraagd een hoofdstuk te weiden aan de Valorisatiewaarde van diens onderzoek, met andere woorden: op welke manier heeft de samenleving baat bij dit onderzoek? De prijs bestaat uit drieduizend euro en een klein kunstwerk, en wordt jaarlijks tijdens het University Dinner uitgereikt. Alle proefschriften (ongeveer 350 stuks) worden per academisch jaar beoordeeld door de Rector Magnificus en een jury op sociale relevantie.

Winnaars:

Alana Krix (2014/2015)
Bart Spronck (2015/2016)