Je bent hier:

Prijzen

Met een prijs beloont u een bijzondere prestatie van studenten of onderzoekers, zoals een opmerkelijke  scriptie of dissertatie. Een prijs kan ook een wetenschappelijke of maatschappelijke ontwikkeling in gang zetten. Het geeft u – als particuliere gever of als instelling/bedrijf – de gelegenheid persoonlijk betrokken te raken bij het door u gestelde doel. U kunt uw naam verbinden aan de prijs.

Dissertatieprijs
De dissertatieprijs (€3500) wordt jaarlijks toegekend aan het beste proefschrift van de UM. Het faculteitsbestuur draagt jaarlijks (in de zomer) proefschriften voor om voor de prijs in aanmerking te komen. De prijs wordt aangeboden door het Hooglerarenfonds en uitgereikt gedurende de Dies Natalis.

Local Hero Award
Stimulans voor student-ondernemers
Het universiteitsfonds kent sinds 2012 een ondernemersprijs voor studenten en recent afgestudeerden. Deze prijs is het slotakkoord van een businessplan competitie die wordt gehouden in samenwerking met het UM center for Entrepreneurship (MC4E) en de organisatie van de Global Week of Entrepreneurship in november van dit jaar. Het fonds wil regionaal ondernemerschap, voortkomend uit de universiteit, stimuleren. Het geldbedrag behorend bij de prijs is bedoeld voor het kunnen overwinnen van een aantal startkosten. Het fonds wil eraan bijdragen dat de UM voor de regio een bron is van vooruitgang en welvaart.