Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker ook voor de soa hiv, die aids kan veroorzaken. In dat kader doet Mart van Dijk (28) onderzoek naar PrEP. Een nieuw preventief geneesmiddel, dat besmetting met hiv voorkomt.

In veel landen hebben mannen die geslachtsgemeenschap hebben met andere mannen, een hoger risico op hiv. Voor hen is PrEP dus interessant. In Nederland kost het medicijn rond 50 euro per maand. Maar bijvoorbeeld in Hong Kong is het duurder (rond 600 euro per maand). De mensen daar kopen het daarom vaak via onofficiële kanalen of in het buitenland, zoals Thailand. Dat geeft risico’s. Zo gebruiken mensen PrEP mogelijk niet optimaal. Of ze weten onvoldoende over de bijwerkingen, bijvoorbeeld voor je nieren.

De invloed van PrEP

‘Juist omdat mensen in Hong Kong het medicijn vaak via onofficiële kanalen halen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hun gedrag en kennis rondom PrEP. Dus: verandert PrEP hun seksuele gedrag? Hoe schatten zij hun risico op hiv en andere soa in? Zijn de bijwerkingen bekend? Gebruiken ze ook andere middelen die de nieren beïnvloeden? En: laten mensen zich wel voldoende testen op hiv en hun nierfunctie bij gebruik van PrEP?’ vertelt Mart, PhD-student bij de afdeling Work and Social Psychology van Maastricht University. Ook in Nederland verricht hij onderzoek naar PrEP.

Werken in Hong Kong

Om meer (internationaal) inzicht in PrEP te krijgen, heeft Mart in september en oktober 2018 onderzoek gedaan bij de Chinese University of Hong Kong (CUHK). Zo heeft hij interviews gehouden met mannen die PrEP gebruiken. ‘Het onderzoek was mogelijk dankzij het WUN Research Mobility Programme, via het Universiteitsfonds Limburg. Ik vond het geweldig om in Hong Kong te wonen en te werken! Ik had graag langer willen blijven. Dit WUN-project bracht me trouwens ook nog naar Bangkok, om een workshop te geven bij de Mahidol University.’

Een versterkte band

‘Twee maanden is een relatief korte periode om een volledig onderzoeksproject uit te voeren, dus we gaan, ook nu ik terug ben in Nederland, verder met data verzamelen. De samenwerking van CUHK en UM is goed. Naast dit project zijn er andere gezamenlijke projecten. Ik verwacht dus dat collega’s van CUHK in de toekomst ook (weer) bij ons op bezoek komen. Maar mijn WUN-project heeft de banden tussen de universiteiten wel nog meer versterkt.’

De eerste resultaten

Zijn de eerste onderzoeksresultaten eigenlijk al bekend? ‘Uit een voorzichtige eerste analyse komt naar voren dat er twee groepen PrEP-gebruikers lijken te zijn. Enerzijds zijn er goedgeïnformeerde mannen die precies weten hoe ze PrEP moeten gebruiken. Maar anderzijds zijn er ook mannen die het middel wel (af en toe) nemen, maar bijvoorbeeld veel minder weten over de bijwerkingen en zich hier niet op laten controleren. Voor deze mensen is het dus belangrijk dat zij de juiste begeleiding krijgen bij het gebruik. Maar dit gaat lastig als zij PrEP in het buitenland kopen. Voor het optimale gebruik is het belangrijk dat de toegang tot PrEP en de zorgverlening laagdrempelig is en aansluit op wensen van gebruikers. Overigens is de situatie van PrEP in Hong Kong niet uniek, maar vergelijkbaar met Nederland en een aantal andere Europese en Aziatische landen. Dat maakt dit onderzoek en de resultaten extra relevant en belangrijk!’


De 2019 call voor het WUN-netwerk mobiliteitsprogramma is nu open! Klik hier voor meer informatie.