In november 2019 vond het slotcongres van het Peter Thijssen Fonds plaats, ter afsluiting van de activiteiten van dit Fonds op Naam. Het fonds werd opgezet ter ere van Peter Thijssen, directeur van ING Limburg. Het bood steun aan onderzoek en initiatieven binnen de Universiteit Maastricht op het gebied van financiële integriteit. In deze missie is het fonds meer dan geslaagd en daarom is het inmiddels officieel opgeheven. We willen graag alle donateurs en betrokkenen nogmaals hartelijk bedanken voor hun mooie bijdragen!