De Ethiopische Redeat Assefa rondde afgelopen jaar haar master Global Health, aan de faculteit Health, Medicine and Life Sciences, succesvol af.  Ze studeerde met een beurs van het Elisabeth Strouven Fonds.

Redeat Assefa is daar heel dankbaar voor: “De Elisabeth Strouvenbeurs gaf me de kans om mijn dromen waar te maken en Global Health te gaan studeren. Zo leerde ik meer over gezondheid en ziekte. Niet alleen klinisch, maar ook op een holistische manier. Ik leerde de verschillende spelers en factoren kennen die van belang zijn bij de gezondheid binnen verschillende gemeenschappen. Ik zou graag willen dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. Zonder de Elisabeth Strouvenbeurs zou ik deze kans niet hebben gekregen om te leren, nieuwe dingen te ervaren en mijn leven ten goede te veranderen.”

Verenigde Staten
Ze studeert nu verder in de Verenigde Staten aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Redeat Assefa: “Met de kennis en vaardigheden die ik in Maastricht heb opgedaan wil ik graag gezondheid en het welzijn van achtergestelde gemeenschappen verbeteren. Bij mijn studie aan de Johns Hopkins University ligt de nadruk op epidemiologie en biostatistiek. Het combineren van mijn Global Health-diploma met mijn huidige opleiding is ideaal voor mijn carrièredoelen als onderzoeker, clinicus en pleitbezorger voor Global Health.”

Over het Elisabeth Strouven Fonds
De studiebeurs van Redeat werd aangeboden door het Elisabeth Strouven Fonds, in samenwerking met ons fonds en het Scholarship Office van de Universiteit Maastricht. Het Elisabeth Strouven Fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven van organisaties en instellingen in Maastricht en omgeving. In het bijzonder is er aandacht voor de thema’s Sociaal-Maatschappelijk, Kunst & Cultuur en Natuur & Landschap. Daarnaast verstrekt het fonds (aanvraag-)advies en brengen zij mensen en organisaties samen. Zo dragen zij bij aan een goed-functionerende en leefbare samenleving. www.elisabethstrouvenfonds.nl