In 2022 kreeg het idee voor een Gelijke Kansen Programma definitief vorm. Het Fonds beoogt het thema kansengelijkheid in het onderwijs de komende jaren breder te omarmen. Samen met private partijen en het UM Diversity & Inclusivity Office maakt het programma maatschappelijke beurzen voor kansarme jongeren uit de regio mogelijk en ondersteunt het gelijkheidsprojecten binnen UM.

In de afgelopen jaren merken we een toenemende interesse vanuit diverse particuliere en zakelijke partijen, alsmede de UM-community bestaande uit alumni en medewerkers, om te doneren ten behoeve van het bevorderen van kansengelijkheid. Het programma biedt hen de mogelijkheid om maatschappelijke ambities, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak, concreet vorm te geven.

De eerste stappen zijn gezet, en met groot succes: er is reeds 57.000 euro opgehaald! Een groot deel van dit prachtige bedrag kwam binnen dankzij de ‘Voor Elkaar’ Campagne onder de brede UM-gemeenschap. Daarnaast haalden we ruim 13.000 euro op via Local7, hét platform met het grootste aanbod aan lokale producten. Local7 was afgelopen jaar de uitvoerende partij van de UM-kerstactie, waarbij UM-medewerkers hun kerstgeschenk (gedeeltelijk) konden doneren aan gelijke kansen. Tot slot hebben ook zakelijke schenkers een waardevolle steen bijgedragen, onder wie Equans, bouwbedrijf Meersmans en UM-vakgroep CARIM. We danken alle partijen voor hun bijdragen en het vertrouwen in het programma.

De eerste gelden komen onder andere ten goede aan de nieuw opgerichte Stichting Mia Keulaerds Scholarship ten behoeve van een beurzenprogramma voor jongeren in Parkstad. Dankzij de donaties starten in september maar liefst vijf studenten met hun studie aan de UM. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan diversiteitsprojecten binnen de UM. De komende tijd zetten we onze wervingsactiviteiten door met als doel opnieuw vijf studenten de kans te bieden hun dromen waar te maken.

‘Wij werken wereldwijd aan een duurzame wereld. Hierin hebben we oog voor inclusiviteit en diversiteit, op onze werkvloer maar ook in de samenleving. Het steunen van het Gelijke Kansen Programma van het Fonds past goed in onze maatschappelijke focus om bij te dragen aan gelijke onderwijskansen voor jongeren.’ – Equans Zuid-Nederland | Burney Kreugel, algemeen directeur