Op deze foto zie je de Franse studente Manon Baert. Dankzij professor Jo Ritzen, voormalig voorzitter van de Universiteit Maastricht en voormalig minister van Educatie en Wetenschap, volgt ze het bachelorprogramma European Law School. Ze is erg dankbaar voor deze mogelijkheid!Jo Ritzen streeft ernaar om het aantal Franse studenten aan de Universiteit Maastricht te vergroten. Daarom heeft hij de Jo Ritzen Beurs opgericht. In het kader van zijn afscheid als voorzitter van de Universiteit Maastricht, heeft Jo zijn relaties opgeroepen om aan dit fonds te doneren. De middelen zijn ondergebracht bij het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.